Vreselijk moeilijk om te accepteren
dat Jezus God is

Ik vond het vreselijk moeilijk te accepteren dat Jezus God was. Ik vond het wel heel mooi wat ik in de kerk over God hoorde. Ik zei op een gegeven moment tegen God dat ik 100% zeker wilde zijn dat Jezus God. En dat als Hij een Vader is, hij mij toch kan helpen dit zeker te weten. Ik vroeg hem of Hij een wonder wilde doen, zodat ik zeker was. En dat heeft Hij ook gedaan.

 

Ik ben geboren als Shia moslim in een gezin met vijf kinderen. De familie was heel orthodox. Mijn opa was mullah. Hij gaf ook les aan andere mullah’s. Tallabani, een bekende mulla is een neef van mijn moeder. Twee dochters van mullah Gilani zijn getrouwd met twee zonen van mijn tante.

Mijn moeder was heel gelovig, maar ze geloofde niet in de twee belangrijke mullah’s binnen de familie en ook niet in de regering. Ik sprak heel weinig over geloof met haar. Wat ik van het geloof wist, was dat je 1/5 aan de mullah moest geven, dat je moest bidden en vasten.
Als ik al eens iets over Jezus hoorde, waarschuwde ik iedereen niet over hem te praten. Ik kende alleen God.
Ik was 14 jaar toen ik trouwde met de man die al 3 jaar op mij wachtte. Hij was mijn neef. Voor het trouwen heb ik hem niet ontmoet. Ik kreeg drie kinderen voordat ik 20 was. Niemand had TV, maar wij thuis wel. Toen Khomeini naar Iran kwam, kwam de hele familie bij ons TV kijken. Wij waren niet zo gelovig en zeker niet streng.
Toen mijn kinderen later in Nederland waren, spraken zij soms over Jezus. Ik zei dan: als jullie hiermee doorgaan zal ik het contact met jullie verbreken. Ik werd er ziek van, als ze vertelden hoe goed Jezus is en wat hij voor ons heeft gedaan. Mijn zoon vertelde mij hoeveel beter het christelijk geloof was dan de Islam. Dat christenen geen steniging kennen bijvoorbeeld. Ik zei dan: ik heb niets verkeerds gedaan, dus ik heb niets te vrezen.
Mijn kinderen probeerde mij te overtuigen, maar dat lukte niet.

Toen kwam ik zelf naar Nederland, naar AZC Leersum. Daar kreeg ik een kamergenoot die christen was. Maar ze was eigenlijk niet blij met haar geloof. Ik vroeg haar of ik een keer mee mocht naar de kerk. Ze zei, nee dat mag niet, want jij bent geen christen. Later leerde ik een Iraanse vrouw kennen en vroeg ook aan haar of ik een keer mee mocht naar de kerk. Natuurlijk, zei ze . Ook vroeg ze me of ik christen wilde worden. Ik zei, nee, ik wil alleen eens kijken.
Toen ik later pastor Ussefi een keer ontmoette, zei ik tegen hem dat ik eigenlijk wel graag christen zou willen zijn, maar dat ik nog veel vragen had en eigenlijk zoekend was naar de goede weg. Hij nodigde mij uit om naar de Bijbelstudies te komen en gewoon te luisteren. Ook bleef ik naar de kerk gaan, want ik vond het mooi. Wel vond ik het nog steeds vreselijk moeilijk te accepteren dat Jezus God was. Ik vond het wel heel mooi wat ik in de kerk over God hoorde. Op een dag dacht ik: zoals wij kinderen krijgen, heeft God ook een kind. Dat hielp me wel het meer te begrijpen.
Ik zei op een gegeven moment tegen God dat ik 100% zeker wilde zijn dat Jezus God. En dat als Hij een Vader is, hij mij toch kan helpen dit zeker te weten. Ik vroeg hem of Hij een wonder wilde doen, zodat ik zeker was. En dat heeft Hij ook gedaan. Heel mijn leven bid ik al tot God. Nu wilde ik alleen zeker weten dat Hij Jezus is. Door het wonder kon ik het geloven en ging ik ook meer bijbel lezen. Ik kreeg meer interesse, was nieuwsgierig om meer te weten. Ik heb nu altijd een bijbel bij me. Ik kijk veel naar de bijbel en ik lees erin.

Twee maanden nadat ik met meneer Ussefi had gesproken kreeg ik een negatief van IND en daarna een gesprek met DT&V. Toen heb ik tegen hen gezegd dat ik christen was, maar dat dit nog niet zo was tijdens het interview van IND. Ik heb gezegd dat ik blij was dat ik God beter had leren kennen.
Ik heb toen ook mijn kinderen verteld dat ik graag gedoopt wilde worden. Dat was in maart.
Alles wat bestaat heeft God gemaakt en alleen Hij kan ons helpen. Vroeger geloofde ik alleen in God, maar nu in God en in Jezus. Nu weet ik dat God echt in mij werkt en met mij bezig is.
Jezus is naar de aarde gekomen om onze relatie met God goed te maken en ook om ons te laten weten wat goed en slecht is.
Wij zijn zondaars, maar Jezus heeft onze zonden vergeven.
Wat Adam en Evan niet goed gedaan hebben, heeft Jezus wel goed gedaan.
Ook vind ik Johannes de Doper een heel goede man. Dat hij zei dat hij niet waardig was de schoenveters van Jezus vast te maken. Zo nederig was hij.
Ik wil me graag laten dopen. Het is voor mij als een trouwdocument, dat ik vanaf nu bij Jezus hoor. Ik ben dan helemaal tot geloof gekomen en echt christen.
Ik wil Jezus beloven dat ik elke dag blijf geloven en zeggen dat ik ook graag elke dag blijf groeien.

JR 29-05-2015