Geschiedenis – Elim

Geschiedenis

Elim in vogelvlucht

[in English, scroll down]

1975 het begin

Twee echtparen komen in Doorn wonen op Bergweg 7; een gemeenschap, maar nog officieus en niet bewust.

1981 leefgemeenschap

De leefgemeenschap Elim wordt opgericht door drie echtparen. Samenwonen in gemeenschap van goederen, samen werken, gastvrijheid, open huis ….. , kortom, wat de Bijbel zegt: En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk; en telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden; (Handelingen 2:44-45)

1981 zendings- en ontwikkelingswerk

Gijs en Dieneke van den Brink maken een oriënterende reis naar India. Het gevolg hiervan zal niet gering blijken te zijn voor de jonge Elimgemeenschap.
Anno 2015 is er een directe praktische betrokkenheid bij vele projecten in wel zes ontwikkelingslanden, variërend van puur zendingswerk tot sociaal ontwikkelingswerk.

1985 huisgemeente

De gemeentekring wordt gevormd. Vanaf nu stelt Elim zich officieel op als kerkelijke gemeente.

1989 platform basisgemeenschappen

Elim start een platform voor evangelische basisgemeenschappen, waartoe zo’n vijfendertig gemeenschappen behoren. Van 1989 tot 2010 werden thema-avonden georganiseerd, als ook een jaarlijkse open dag.

2010 Multiculturele gemeente

Elim ontwikkelt zich tot een multiculturele gemeente. In ieder geval Iraans, Afghaans, Armeens, beetje Afrikaans, en Nederlands. Het gebeurt regelmatig dat op zondag de autochtone Nederlanders in de minderheid zijn.

Vier blikrichtingen

In 2016 richt de bediening van Elim zich nog steeds op de genoemde vier kringen, elk met een eigen betrokkenheid: de leefgemeenschap en het open huis, de gastvrije gemeente in Doorn, de leefgemeenschappenbeweging in Nederland en de projecten in de Derde Wereld. In alle kringen leggen we de nadruk op duurzaamheid, vriendschap en trouw.

 

Elim in a few words

 1975

Two couples come to live in Bergweg 7 in Doorn; community life started, but semi-officially and not really intentional.

1981 community

The Elim community is officially established by three couples. Living together with a common purse, working together, hospitality, open house …., just what the Bible says: ‘All the believers were together and had everything in common. Selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had need.’ (Acts 2:44-45)
Gijs and Dieneke van den Brink travel to India to visit the missionfield in that country. The consequences of that trip are not insignificant for the young Elim community.
From 1984 till 1997 the direct practical involvement in projects in India is growing.
And anno 2011 Elim is involved in several projects in India, Philippines, Myanmar, Thailand and Pakistan, varying from purely missionary activities to social development work.

1985 house church

The church is established. From this time onwards Elim is known as housechurch.

1989 platform communities

Elim opens a platform for evangelical intentional communities. Thirty-five communities have joined the platform. From 1989 till 2010 an annual congress was organised.

2010 multicultural church

Elim  becomes more and more a multicltural community and starts with bilingual meetings. Iranian, Afghanian and Armenian believers attend the church. Often it happens that in our meetings Dutch believers are a minority.