NIEUWS

Geloofsgroei en dagboek
De Heilige Geest in het NT
Hoe Jezus het boek Daniel las
Paradoxen in de Bijbel
Het Koninkrijk van God in de prediking van Jezus
Jezus over heil voor de volkeren
Geboeid door Moltmann
Meerdere vertalingen: voordeel of nadeel?
Landbelofte en herstel van Israel in het NT
De hermeneutiek van schriftgeleerden en apostelen
De NBV en de geestesgaven in 1Kor.12
Het gezag van de bijbel: foutloos of betrouwbaar?
Is het literaire genre een betrouwbaar criterium?
Interpretatie of toepassing?
Willibrordvertaling en bijbelonderwijs
Het ‘Woord van de Heer’ en de Geest van profetie
De canonvorming van het NT
Hermeneutiek: velden en principes van exegese
De inspiratie van de Schrift
background Layer 1