Multicultureel – Elim

Multicultureel

Multiculturele gemeente

 

Elim heeft zich sinds 2010 ontwikkeld tot een multiculturele gemeente. In ieder geval Iraans, Afghaans, Armeens, beetje Afrikaans, en Nederlands. Het gebeurt regelmatig dat op zondag de autochtone Nederlanders in de minderheid zijn. Dat hebben we niet gezocht, maar dat is gebeurd. Als we al een reden moeten zoeken, dan is het een vrucht van gastvrijheid. Maar bovenal: dit brengt de Heer op ons pad. En van ons wordt verwacht ons hierin dankbaar te voegen. Maar dat gaat niet zomaar. We moeten nog veel leren.
Daarom een paar opmerkingen over goede manieren en gewoonten.

Christenen en moslims

Op Elim ontmoeten we regelmatig moslims. Voor een goede omgang tussen christenen en moslims zijn drie dingen van groot belang:

  • Getuigen in plaats van discussiëren.
  • Bidden voor de ander.
  • Geen onderscheid maken in liefde en vriendschap

7 regels voor een goede omgang

  1. Beschouw iedereen in de gemeente als gelijkwaardig
  2. Heb elkaar onvoorwaardelijk lief, vooral in je houding en praktisch
  3. Doe geen belofte die je niet kunt nakomen. Laat je “ja” ja zijn.
  4. Heb tijd voor elkaar, wees geduldig en trouw.
  5. Communiceer niet al te direct, maar wees bescheiden en wacht een goed moment af.
  6. Wees terughoudend naar de andere sekse. Voor de mannen: begroet een zuster niet met een kus, tenzij de zuster zelf initiatief neemt.
  7. Vraag een vluchteling nooit naar zijn vluchtverhaal en een Nederlander niet hoeveel hij verdient.