Lifestyle

Index

  • Alles
  • Lifestyle
  • Theologie

Christen en politiek

Christen en politiek Waren christenen in de eerste eeuw politiek actief? Drs. Gijs van den Brink, 2018 Gepubliceerd in StudieBijbel magazine 11.4   We willen in deze bijdrage nagaan in hoeverre gelovigen in de tijd van Jezus en de apostelen politieke activiteiten ontplooiden. Voordat we hier iets over kunnen zeggen, moeten we eerst duidelijk hebben […]

Geweldloosheid

‘Hij verzette zich niet’ Over de joods-christelijke wortels van geweldloosheid Drs. Gijs van den Brink, 2018 Gepubliceerd in StudieBijbel magazine 11.3   In onze tijd horen we vaak spreken over een islamisering van onze samenleving. En dan gaat het over de opkomst van de Islam, waarin men geweld een grote rol toekent. Dit gebeurt in […]

Bewust ongehuwd omwille van het Evangelie. De verloren roeping van het celibaat

Bewust ongehuwd omwille van het Evangelie De verloren roeping van het celibaat Gijs van den Brink, 2013 Gepubliceerd in Studiebijbel magazine 6.3   In 1981 ontmoette ik in een stammendorp in India de Amerikaanse bijbelvertaler Bill Crow. Hij werkte daar al meer dan 20 jaar als vertaler en bijbelleraar. Hij had twee ‘schilderijen’ van Rembrand […]

Het christelijke huwelijk

Gijs van den Brink, 2012 Gepubliceerd in Studiebijbel magazine 6.1 De laatste tijd was de bekende Amerikaanse ethicus Stanley Hauerwas verschillende keren in het nieuws met pittige uitspraken over het huwelijk. Ik noem er een paar: ‘Christenen weten niet waarom ze trouwen of wat het huwelijk is’. ‘Er is geen reden voor een zelfstandig huwelijksrecht, […]

Emerging church 50 jaar oud

Emerging church 50 jaar oud Gijs van den Brink, 05-09-2009   De ‘emerging church’ in de westerse wereld is evenals het postmodernisme minstens 50 jaar oud en kent in ons land minstens 100 groepen, zegt drs Gijs van den Brink. Je hoort en leest de laatste tijd erg veel over nieuwe kerkvormen, die zich onder […]

Kenmerken van christelijk onderwijs

Kenmerken van christelijk onderwijs Drs Gijs van den Brink (Zending Nu, juni 2009)   In het NT draait alles om de persoon van Jezus Christus en de prediking van het Koningschap van God. Dat is voor iedereen duidelijk. Iets scherper gezegd, het Koningschap van God openbaart zich in de persoon en de werken van Jezus. […]

Het nut van gaven van de Geest

Het nut van gaven van de Geest Gijs van den Brink, 2009 (gepubliceerd in Studiebijbel magazine 3.1)   Er is de laatste tijd weer veel aandacht voor de gaven van de Geest. In het NT zijn het voornamelijk Paulus en Lucas, die hier aandacht aan schenken. Als we over ‘geestesgaven’ spreken, waar hebben we het […]

Het grootste multiculturele bruiloftsfeest

Het grootste multiculturele bruiloftsfeest drs Gijs van den Brink, SamenLeven magazine 2008   Feesten in de bijbel Als we de feesten in de bijbel bekijken krijgen we een lange rij. Mocht je nog denken dat er in bijbelse tijden minder gefeest werd dan vandaag heb je het echt mis. We komen allerlei soorten feesten tegen. […]

Vloeibare kerk

Vloeibare kerk ©  Elim 2007,  André Bikker De jongerenwereld is voor trendwatchers en marketing mensen een zeer sterke indicator als het gaat om het voorspellen van trends. De positionering van producten wordt vaak vooraf getoetst door ongerenpanels. Niet verwonderlijk dat uit de mond van jongerenwerkers ook kritische noten zijn op te tekenen als het gaat om […]

Basisprincipes van een woongroep

Basisprincipes van een woongroep © Elim 2007, Sjoerd Poorta   In de 11 Timon woongroepen wonen een aantal kernbewoners samen met jonge mensen van 18 tot 30 jaar die in de woongroep de kans krijgen om te leren zelfstandig te wonen. Hieronder volgen een aantal van de basisprincipes die gelden voor het woongroepleven. Waar begin je […]

Discipelschap in het NT

Discipelschap in het NT Elim 2007, Drs Gijs van den Brink Gelovigen of discipelen? Er wordt nogal eens onderscheid gemaakt tussen een gelovige en een discipel. Een gelovige wordt dan gezien als iemand die slechts gelooft of een bepaald denkbeeld over iets heeft en een discipel is dan iemand die op alle levensterreinen Jezus Christus […]

De universele betekenis van de collecte

Een exegetische verkenning van 2Kor.8:1-15 Gijs van den Brink, 2007 (gepubliceerd in Soteria 24/3)   Geld en bezit zijn thema’s die ons voortdurend bezighouden. Ons hele leven is er mee verweven. Bijna alles wordt in onze westerse samenleving bezien vanuit een economische relevantie. Geld en bezit zijn vaak, bewust of onbewust, de diepste drijfveren in […]