NIEUWS

De actuele boodschap van het boek Genesis
Wat gebeurt er als Jezus terugkomt?
De twee getuigen in Openbaring 11
Christen en politiek
Geweldloosheid
De Grote Opdracht in Matteüs 28
Emerging Church in de eerste eeuw
Waar zijn de doden?
Paradoxen in de Bijbel
De NBV en de geestesgaven in 1Kor.12
Het gezag van de bijbel: foutloos of betrouwbaar?
Interpretatie of toepassing?
De toekomst van Jeruzalem
Het ‘Woord van de Heer’ en de Geest van profetie
De eindtijd van Daniel en de weeklacht van Jezus over Jeruzalem
De ‘gemeente aan huis’ in het NT
De geestesdoop in de vroege kerk
Hermeneutiek: velden en principes van exegese
De inspiratie van de Schrift
Vroegchristelijke profeten en de vorming van het NT
Het Oude Testament als bron
De hel in het Nieuwe Testament
De hemel in het Nieuwe Testament
De achtergrond van het evangelie naar Johannes
background Layer 1