Lessen

BBC World praying for asylum

 

De belangrijkste les is leren te leven zoals Jezus ons leerde. In deze BBC documentaire kunt u zien hoe wij dat op Elim als multiculturele gemeenschap beoefenen.

 

 

 

Gijs van den Brink over homosexualiteit

Paaspreek Farah Masoumipoor (Farsi)