NIEUWS

Evangelische Leefgemeenschappen
Hoe Jezus de wereld op zijn kop zet (en mijn leven ook)
Vloeibare kerk
Het Koninkrijk van God in de prediking van Jezus
Meerdere vertalingen: voordeel of nadeel?
Duurzaamheid in de eindtijd
Geboeid door Herman Ridderbos
Dooppraktijk en gemeentevorming
De hermeneutiek van schriftgeleerden en apostelen
Het goud van de gastvrijheid
Het ‘Woord van de Heer’ en de Geest van profetie
De ‘gemeente aan huis’ in het NT
De geestesdoop in de vroege kerk
Vroegchristelijke profeten en de vorming van het NT
De literaire onafhankelijkheid van de synoptische evangeliën
De hemel in het Nieuwe Testament
De achtergrond van het evangelie naar Johannes
background Layer 1