Getuigenissen – Elim

Getuigenissen

Getuigenissen

Getuigenissen van een aantal Iraniers en Afghanen die op Elim gedoopt zijn.
Een aantal namen zijn om veiligheidsredenen gefingeerd.

Mijn hele lichaam trilde 

Ik heb heel veel moeite gehad om van geloof te veranderen. Maar ik weet nu dat ik in goede handen ben gekomen en dat geeft mij rust. God heeft mij in deze tijd van strijd en twijfel geholpen. Ik heb zes keer een droom gehad.

Een man in witte kleren stak mij zijn hand toe

Toen zag ik een man in witte kleren en hij stak mij zijn hand toe. En ik gaf hem een hand. Toen ik hem een hand gaf ging er achter hem een deur open. En ik zag een grote tuin met heel veel mensen. De man zei: je bent niet alleen, kijk maar. Zij zijn allemaal bij jou en ik ben ook bij jou.

Alleen Jezus kan ons bij God brengen

Het duurde ongeveer vijf maanden en toen was ik overtuigd dat ik graag deze weg wilde gaan. Het is niet makkelijk als je je hele leven anders hebt geleefd.

De Bijbel heeft mijn denken veranderd

In de Bijbel las ik het verhaal van Jezus over de verloren zoon. Dat verhaal vind ik heel mooi. Ik ben als die verloren zoon die weer thuis is gekomen bij de Vader.

Ik weet en voel dat Jezus bij mij is

Ik kon aan niets anders meer denken dan dat ik die vergeving ook heel graag wilde en dat ik met Jezus verder wilde leven. Ik raakte die middag overtuigd dat ik dit geloof en deze weg ook zelf wilde gaan.

Ik dacht altijd dat God een kwade god was

De vijfde keer dat ik Faruch ontmoette was bij mij thuis en ik zei tegen hem dat ik ook graag wilde geloven in Jezus. Ik bad toen met mijn ogen dicht en vroeg de duivel van mij weg te gaan.

Genezen van een opium verslaving

Ik had twee maanden enorme pijnen in mijn lichaam omdat ik gestopt was met de opium. Door mijn geloof kon ik het echter volhouden.

Vreselijk moeilijk om te accepteren dat Jezus God is

Ik vond het vreselijk moeilijk te accepteren dat Jezus God was. Ik vond het wel heel mooi wat ik in de kerk over God hoorde. Ik zei op een gegeven moment tegen God dat ik 100% zeker wilde zijn dat Jezus God. En dat als Hij een Vader is, hij mij toch kan helpen dit zeker te weten. Ik vroeg hem of Hij een wonder wilde doen, zodat ik zeker was. En dat heeft Hij ook gedaan.

Ik voelde dat iemand mijn hoofd aanraakte

Na het lezen ging ik slapen. In mijn slaap voelde ik dat iemand mijn hoofd aanraakte. De dag erna was de hoofdpijn weg en is niet meer teruggekomen. Dit was voor mij heel bijzonder. Ik geloof dat Jezus mij hiermee een teken gaf dat ik echt bij hem hoorde.

Mijn diepe angsten zijn verdwenen

Sinds ik over de liefdevolle God en over het Evangelie van Jezus heb gehoord, is mijn leven veranderd. Door Jezus heb ik nu een liefdevolle God gevonden. Door Jezus kan ik de dood accepteren en zijn mijn angsten verdwenen.

Hij heeft mij gevonden

Ik ben geboren in de heilige stad Qom waar de koranscholen zijn, maar ik dank God dat Hij mij waardig heeft bevonden om zijn kind te mogen zijn. Nu heb ik een groot verlangen om elk vrij moment in de Bijbel te lezen.

Ik vond een doel in mijn leven

Ik vond rust in het Christelijk geloof en in het directe contact met God. Ik werd een nieuwe mens en merkte veranderingen in mijn leven. Ik vond een doel in mijn leven en kwam met hart en ziel tot geloof.

Nu woont de Heilige Geest in mij

Ik wist helemaal niet wat zonde was. Nu weet ik dat zonde de afwezigheid van God in je leven is. Al mijn problemen kwamen door een leven zonder God.

Mijn kijk op het leven veranderde

Ik ben heel gelukkig dat ik nu christen ben en dat ik mijn weg in het leven heb gevonden, de goede weg. Het is jammer dat ik pas zo laat in mijn leven Jezus heb leren kennen.

Ik ging zien dat Jezus de weg en het leven is

Ik ben nu ontspannen en gelukkig. Ik weet dat Jezus een goed plan voor mijn leven heeft. Ik maak mij geen zorgen meer want ik ben in goede handen.

Bang om de Bijbel te lezen

Ik voelde altijd dat God bij mij was en ik geloofde dat alles in het leven onder controle van God was. Toch had ik veel stress en was ik vaak teleurgesteld.

Van Soefi naar Jezus

Wat mij het meest aanspreekt is de liefde van God en de vergeving van zonden

Eerst was ik levend dood

Eerst was ik levend dood en altijd verdrietig. Maar nu weet ik dat God altijd bij mij is en dat Hij mij nooit verlaat. Ik ben heel blij met Hem.

Ik voel nu echt rust in mijn hart

Ik maakte veel ruzie met mijn vrouw en was gespannen. Het was zelfs zo erg dat mijn vrouw terug wilde naar Afghanistan. Maar toen ik tot geloof kwam, ging alles beter en zij is bij mij gebleven. Ik voel nu echt rust in mijn hart.

Nu houd ik van alle mensen

Vroeger hield ik niet van mensen met een andere huidskleur of andere godsdienst. Ik was altijd boos en wilde vechten. Door Jezus heb ik rust en vrede gevonden en houd ik van alle mensen.

Door Jezus van drugsverslaving bevrijd

Na de doop voelde ik mij helemaal anders en heb ik iedereen verteld dat ik gedoopt ben. De God van de Islam kon niets voor mij doen, maar ik weet nu dat ik alleen door Jezus heb kunnen stoppen met drugsgebruik.

Een onbeschrijfelijke vrede in mijn hart

In deze heilige plaats vond ik een heerlijke rust en een onbeschrijfelijke vrede in mijn hart. Ik barstte in huilen uit. Vanaf dit moment begon ik mij te verdiepen in de bijbel en ging ik regelmatig naar de kerk.

Niemand wist hoe ik mijn zonden kon kwijtraken

In de Bijbel heb ik een nieuwe weg gevonden. Jezus heeft mijn zonden vergeven en ik kon een nieuw leven beginnen. In de Islam was dit niet mogelijk.

Ik ben nu echt veranderd

Ik ben nu echt veranderd. Nu begrijp ik echt wie Jezus is. Doordat Hij ons geholpen heeft in onze problemen, ben ik steeds meer over Hem gaan leren en ben ik enthousiast geworden om voor Hem te gaan leven.

Ik zag de liefde van God in de praktijk

Toen mijn familie hoorde dat ik tot het christendom was bekeerd, begonnen zij door de telefoon te schelden en mij te beledigen en te bedreigen, maar wij hebben hen vergeven. Ik ben er echter trots op dat Jezus mij gered heeft.

Door onderzoek tot geloof gekomen

Ik heb geen dromen of zoiets gehad, maar ik ben door onderzoek tot mijn overtuiging gekomen dat het christelijk geloof de enige weg is en dat Jezus Christus de zoon van God is, die gekomen is om ons van onze zonden te verlossen.

Nu praat ik met God als een kind met zijn vader

Ik was altijd bang dat God mij zou straffen omdat ik een zondaar ben. Ik was onrustig en had geen vrede. Ik dacht: “God luistert niet naar mij omdat ik een zondaar ben.”

Op zoek naar de waarheid

Deze nacht toen ik hoorde, ” sta en schrijf” , heb ik een pen genomen en ben ik gaan schrijven.

Mijn geloof werd steeds sterker

Ik was zo blij dat ik gelijk mijn moeder belde om te vertellen dat ik christen was geworden. Mijn familieleden zijn heel orthodoxe moslims.

Het was alsof iemand mij riep: ‘Kom en lees’.

Ik vond het niet moeilijk om het christelijk geloof te aanvaarden, maar wel om de Islam achter mij te laten. Hadden mijn ouders, grootouders en alle vorige generaties het bij het verkeerde eind gehad?

Er is maar één oplossing: bidden in de naam van Jezus

Op een dag werd ik erg ziek en raakte helemaal verlamd. Ik kon zelfs niet meer vanuit mijn bed op een stoel gaan zitten. Ze zeiden dan: “Er is maar één oplossing: bidden in de naam van Jezus.”

Ik heb nu hoop voor de toekomst

De moslims om mij heen zeiden: “Zie je, dat komt er nu van als je afvallig wordt. Het zal nog veel erger met je worden.” Maar elke avond baden we samen en dat versterkte mijn geloof enorm.

Het was alsof iemand mij in de rug duwde

Ik voelde mij warm worden en het was alsof iemand mij in de rug duwde om ook in de kring te gaan staan. Ik voelde dat de Heilige Geest tegen mij zei: “Nu is het de tijd om tot de Heer te roepen.

Nadat ik mijn zonden had beleden kwam ik tot rust

Mijn bekering is niet als een donderslag bij heldere hemel gekomen, maar was een jarenlang proces. Het gaat erom dat we vrede en rust vinden bij God.

Rechtstreeks met Jezus spreken

Vroeger was ik heel verlegen, maar na mijn bekering heb ik de kracht gekregen om te spreken over wat er in mijn hart is

Hulp-imam wordt volgeling van Jezus

Ik brak de naalden in tweeën en verstopte ze in een paar stukken brood. Als ik die opat zou ik wel doodgaan hoopte ik.

Ik voelde dat ik overging in een andere wereld

Ik dacht: “Er zijn maar twee oplossingen. De hele Islamitische wetgeving moet worden gewijzigd of ik moet een hele nieuwe weg zoeken.” Ik heb voor de tweede oplossing gekozen.

Jezus sprak tot mij in een droom

Mariam komt uit Iran, heeft de hadj volbracht en was een plichtsgetrouwe moslima. Ze vertelt hoe Jezus bij haar kwam in een droom.

Geen drank en drugs, maar Jezus

De tekst ‘wie zoekt die vindt’ vond ik erg mooi. Ik merkte op een gegeven moment dat ik veranderd was en kreeg een sterk verlangen om me te laten dopen.

Twee handen die mij optilden

Ik ben geboren als moslima, maar ik heb het moslim geloof nooit gepraktiseerd. Toen ik nog geen christenen kende hoorde ik wel van huiskerken en van mensen die daarheen gingen. Ik was heel verbaasd, “Hoe kan iemand nu de Islam verlaten?”

Ik moest almaar huilen

In Iran was ik getrouwd met een heel orthodoxe moslim. Van mijn man mocht ik niet over Jezus praten met mijn kinderen, dat vond hij godslasterlijk.

Drie keer dezelfde droom

Na twee jaar van onderzoeken ben ik tot de overtuiging gekomen dat Jezus inderdaad de enige Verlosser is. In de dagen daarvoor had ik drie keer dezelfde droom gehad.

Ik ben een andere persoon geworden

In de verhalen uit de Bijbel herkende ik mijn eigen leven. De Bijbel begon te leven voor mij en ik raakte er meer en meer in geïnteresseerd