Publicaties Gijs v/d Brink

CV en publicaties Gijs vd Brink

 Updated at 10-04-2023

A. Personalia

1. Name: Gijs van den Brink
2. Address: Bergweg 7, 3941 RA Doorn, Nederland
3. Marital status and children: getrouwd, drie dochters
4. Birth-date: 13-12-1953

B. Academic career

Education, degrees:

Gymnasium B, Doctoraal Theologie (Drs.) aan RU Utrecht.

Academic positions and teaching experience:

Tussen 1981 en 2006 vele jaren als gastdocent NT lessen gegeven aan de “Christelijke Hogeschool en Toerustingscentrum De Wittenberg” in Zeist en de “Evangelische Theologische Hogeschool” (ETH) in Veenendaal (sinds 2004 onder Christelijke Hogeschool Ede), van 2004 tot 2006 ook aan ETF Leuven.

Research interest and projects:

Evangeliën (mondelinge overlevering), hermeneutiek, historiciteit, apocalyptiek (boek Openbaring en plaats Israël in NT), recente Nederlandse bijbelvertalingen.

Editorial appointments:

a. Sinds 1981 als redacteur en auteur werkzaam aan een commentarenserie bekend onder de naam “Studiebijbel”. Eerst bij IDR in Soest, vanaf 1998 bij het “Centrum voor Bijbelonderzoek” (CVB) in Doorn.
b. Van 1996 tot 2015 redacteur NT van het kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning “Soteria”.
c. Sinds 2007 hoofdredacteur van het theologisch kwartaaltijdschrift “Studiebijbel magazine”.
d. Van 2010-2011 redactielid van Tussenruimte, tijdschrift voor interculturele theologie.

Participation at important academic conferences:

International Communal Studies Association (ICSA), Jeruzalem 1992 en Amsterdam 1998.

C. Church career

1. Church affiliation:
Evangelisch, huisgemeente beweging

2. Church ministry: voorganger/oudste

3. Other ministry experience: Sinds 1987 bestuurslid en voorzitter van stichting De Samaritaan (voorheen Samaritan’s Purse Nederland), een organisatie die samenwerkt met SP-USA en BGEA (Billy Graham Evangelistic Agency) en zich inzet voor verbreiding van het Evangelie en hulp in ontwikkelingslanden.

Professional publications:

Books (as co-editor)

1. 1986. Bijbelcommentaar Mattheüs (SBNT 2). Soest: IDR.
2. 1987. Bijbelcommentaar Galaten – Filemon (SBNT 8). Soest: IDR.
3. 1988. Bijbelcommentaar Hebreeën – Judas (SBNT 9). Soest: IDR.
4. 1990. Bijbelcommentaar Johannes (SBNT 5). Soest: IDR.
5. 1990. Bijbelcommentaar Handelingen (SBNT 6). Soest: IDR
6. 1990. Woordstudies a – gonia (SBNT 11). Soest: IDR.
7. 1992. Bijbelcommentaar Marcus (SBNT 3). Soest: IDR.
8. 1992. Woordstudies daimonizomai – heos (SBNT 12). Soest: IDR.
9. 1993. Bijbelcommentaar Lucas (SBNT 4). Soest: IDR
10. 1993. Woordstudies zao- moros (SBNT 13). Soest: IDR
11. 1994. Woordstudies Eigennamen (SBNT 16). Soest: IDR
12. 1995. Bijbelcommentaar Romeinen (SBNT 7A). Soest: IDR
13. 1996. Bijbelcommentaar 1 en 2 Corinthiërs (SBNT 7B). Soest: IDR
14. 1999. Woordstudies nai – rhonnumi (SBNT 14).Veenendaal: CVB
15. 2000. Bijbelcommentaar Openbaring (SBNT 10). Veenendaal: CVB.
16. 2001. Woordstudies sabachthani – ophelimos (SBNT 15). Veenen-daal: CVB
17. 2003. Inleiding en Synopsis (SBNT 1). Veenendaal: CVB
18. 2004. Bijbelcommentaar Genesis – Exodus (SBOT 1). Veenendaal: CVB.
19. 2005. Studiebijbel Nieuwe Testament. Digitale editie 2005. Veenendaal: CVB

20. 2005. Bijbelcommentaar Leviticus – Deuteronomium (SBOT 2). Veenendaal: CVB.
21. 2006. Bijbelcommentaar Jozua – 1 Samuël (SBOT 3). Veenendaal: CVB.
22. 2007. Bijbelcommentaar 2 Samuël – 2 Koningen (SBOT 4). Veenendaal: CVB.
23. 2008. Studiebijbel. Digitale editie 2008. Veenendaal: CVB
24. 2008. Bijbelcommentaar 1 Kronieken – 2 Kronieken (SBOT 5). Veenendaal: CVB.
25. 2008. Barnevelds woordenboek. Het dialect van de West- en Midden-Veluwe. Barneveld: BDU.
26. 2009. Bijbelcommentaar Ezra – Job (SBOT 6). Veenendaal: CVB.
27. 2010. Bijbelcommentaar Psalmen I (SBOT 7). Veenendaal: CVB.
28. 2011. Bijbelcommentaar Psalmen II – Prediker (SBOT 8). Veenendaal: CVB.
29. 2012. Bijbelcommentaar Hooglied – Jesaja (SBOT 9). Veenendaal: CVB.
30. 2013. Bijbelcommentaar Jeremia – Klaagliederen (SBOT 10). Veenendaal: CVB.
31. 2014. Bijbelcommentaar Ezechiël – Daniël (SBOT 11). Veenendaal: CVB.
32. 2015. Bijbelcommentaar Hosea – Maleachi (SBOT 12). Doorn: CVB

Books (as author)

1. 1997. The Gospel according to Matthew. A Commentary based on the New International Version. Vijayawada: Yesupadam
2. 1999. Op betrouwbare grond. Over ontstaan en gezag van het Nieuwe Testament. Heerenveen: Barnabas
3. 2010. Jezus, Israel en de kerk. Over de messiaanse oorsprong van de kerk uit de volkeren. Veenendaal: CVB.

Books (as co-author)
1. 2003. Brink, Gijs van den, Wim Dorsman en Henk Minnema. 2003. Evangelische leefgemeenschappen. Kampen: Kok.

Book chapters

1. 1986. ‘Inleidingsvragen bij het evangelie naar Matteüs’. In: Bijbelcommentaar Mattheüs (SBNT 2), red. G. van den Brink e.a., 745-751. Soest: IDR.
2. 1986. ‘De bergrede. Matt.5-7’. In: Bijbelcommentaar Mattheüs (SBNT 2), red. G. van den Brink e.a., 761-766. Soest: IDR.
3. 1988. ‘Citaten in de brief aan de Hebreeën’. In: Bijbelcommentaar Hebreeën – Judas (SBNT 9), red. G. van den Brink e.a., 859-871. Soest: IDR.
4. 1990. ‘Johannes en de eerste drie evangeliën’. In: Bijbelcommentaar Johannes (SBNT 5), red. G. van den Brink e.a., 847-855. Soest: IDR.
5. 1990. ‘Redacteur of evangelist? De Literaire onafhankelijkheid van de synoptische evangeliën’. In: Verkenningen in de evangeliën, red. A.G. Knevel e.a., 77-85. Kampen: Kok.
6. 1990. ‘Vier evangeliën over één geschiedenis’. In: Verkenningen in de evangeliën, red. A.G. Knevel e.a., 86-92. Kampen: Kok.
7. 1990. ‘Uitlegkunde of inlegkunde: velden van exegetisch onderzoek in de evangeliën. In: Verkenningen in de evangeliën, red. A.G. Knevel e.a., 177-183. Kampen: Kok.
8. 1990. ‘Uitlegkunde of inlegkunde: vooronderstellingen en principes van exegese van de evangeliën’. In: Verkenningen in de evangeliën, red. A.G. Knevel e.a., 184-190. Kampen: Kok.
9. 1991. ‘De hemel in het Nieuwe Testament’. In: Hemel of hel. Onze eeuwige bestemming, red. A.G. Knevel, 25-32. Kampen: Kok.
10. 1991. ‘De hel in het Nieuwe Testament’. In: Hemel of hel. Onze eeuwige bestemming, red. A.G. Knevel, 33-40. Kampen: Kok.
11. 1993. ‘De Schrift zegt of de Schrift fantaseert? De tekst van de oudtestamentische citaten in Hebreeën’. In: Verkenningen in de Katholieke brieven en Hebreeën, red. A.G. Knevel e.a., 203-210. Kampen: Kok.
12. 1993. ‘Gegeven of gevormd? Gezag en canoniciteit van de katholieke brieven en Hebreeën’. In: Verkenningen in de Katholieke brieven en Hebreeën, red. A.G. Knevel e.a., 112-119. Kampen: Kok.
13. 1993. ‘De Schrift zegt of de Schrift fantaseert? Het gebruik van het Oude Testament in Hebreeën’. In: Verkenningen in de Katholieke brieven en Hebreeën, red. A.G. Knevel e.a., 211-217. Kampen: Kok.
14. 1994. ‘Standpunten inzake een nieuwe vertaling van het NBG’. In: Naar een nieuwe bijbelvertaling?, red. G.W. Lorein, 110-116. Leiden: J.J. Groen.
15. 1995. ‘Het ‘ik’ van Romeinen 7 en de bekering van Paulus’. In: Bijbelcommentaar Romeinen (SBNT 7A), red. G. van den Brink e.a., 457-461. Soest: IDR.
16. 1995. ‘De heerschappij van de Wet en van de Geest’. In: Bijbelcommentaar Romeinen (SBNT 7A), red. G. van den Brink e.a., 463-466. Soest: IDR.
17. 1995. ‘Gods verkiezing en Israëls ongeloof in Romeinen 9’. In: Bijbelcommentaar Romeinen (SBNT 7A), red. G. van den Brink e.a., 467-470. Soest: IDR.
18. 2000. ‘Karakter en gezag van Openbaring’. In: Bijbelcommentaar Openbaring (SBNT 10), red. G. van den Brink e.a., 507-519. Veenendaal: CVB.
19. 2000. ‘De antichrist’. In: Bijbelcommentaar Openbaring (SBNT 10), red. G. van den Brink e.a., 543-553. Veenendaal: CVB.
20. 2003. ‘Vroegchristelijke profeten’. In: Inleiding en Synopsis (SBNT 1), red. G. van den Brink e.a., 133-139. Veenendaal: CVB
21. 2003. ‘De tekst van het Nieuwe Testament’. In: Inleiding en Synopsis (SBNT 1), red. G. van den Brink e.a., 141-154. Veenendaal: CVB
22. 2003. ‘De uitleg van de Schrift’. In: Inleiding en Synopsis (SBNT 1), red. G. van den Brink e.a., 167-181. Veenendaal: CVB
23. 2003. ‘Het gezag van de Schrift’. In: Inleiding en Synopsis (SBNT 1), red. G. van den Brink e.a., 183-191. Veenendaal: CVB
24. 2003. ‘Wie is Jezus Christus’. In: Inleiding en Synopsis (SBNT 1), red. G. van den Brink e.a., 193-204. Veenendaal: CVB.
25. 2003. ‘Jezus en het evangelie naar Johannes’. In: Inleiding en Synopsis (SBNT 1), red. G. van den Brink e.a., 205-213. Veenendaal: CVB
26. 2003. ‘De gemeente en het navolgen van Jezus’. In: Inleiding en Synopsis (SBNT 1), red. G. van den Brink e.a., 215-229. Veenendaal: CVB.
27. 2003. ‘Synopsis Studiebijbel’. In: Inleiding en Synopsis (SBNT 1), red. G. van den Brink e.a., 331-557. Veenendaal: CVB.
28. 2003. ‘De synoptische kwestie’. In: Inleiding en Synopsis (SBNT 1), red. G. van den Brink e.a., 559-572. Veenendaal: CVB.
29. 2004. ‘[Genesis 37-50]’. In: Bijbelcommentaar Genesis – Exodus (SBOT 1), red. M.J. Paul, G. van den Brink en J.C. Bette, 387-535. Veenendaal: CVB.
30. 2005. [capita Numeri]. In: Bijbelcommentaar Leviticus-Deuteronomium (SBOT 2), red. M.J. Paul, G. van den Brink en J.C. Bette, Veenendaal: CVB.
31. 2006. [capita Richteren]. In: Bijbelcommentaar Jozua – 1 Samuël (SBOT 3), red. M.J. Paul, G. van den Brink en J.C. Bette, Veenendaal: CVB.
32. 2010. ‘Jezus en de Wijsheid. Over de messiaanse diepgang van de Johanneïsche christologie’ in: Het stralend teken. 60 jaar exegetische vergezichten van dr. D. Holwerda, red. H. Holwerda, C. van der Ziel, Franeker: Van Wijnen.

Articles in journals and professional encyclopedias

1. 1984. ‘Historisch-kritische exegese. Een evaluatie’. Soteria 1,3: 12-18.
2. 1988. ‘Oudtestametische citaten in het NT’. Ekklesia 5,3: 85vv.
3. 1988. ‘Oudtestamentische citaten in het NT’ (deel 2). Ekklesia 5,4: 123vv.
4. 1989. ‘Oudtestametische citaten in het NT’ (deel 3). Ekklesia 6,1: 3vv
5. 1990. ‘De Parakerk. De relatie tussen parakerkelijke organisaties en de plaatselijke christelijke gemeente’. Soteria 7-1: 43-48.
6. 1995. ‘De Geest van profetie in de vroege kerk. Over het spreken van de Geest tussen 70 en 160 na Christus’. Soteria 13/3: 28-36.
7. 1996. ‘Evangelische leefgemeenschappen in Nederland 1970-1995. Ontstaansredenen en profielschets’. Soteria 13/1: 16-28.
8. 1996. ‘De heerschappij van de Wet en van de Geest in Romeinen 7 en 8’. Soteria 13/2: 25-35.
9. 1996. ‘De Geestesdoop in de vroege kerk. Is de geestesdoop bij Tertullianus een van de waterdoop onderscheiden sacrament?’. Soteria 13/4: 32-42.
10. 1997. ‘Gnostische verlosser of geïncarneerde wijsheid. Over de godsdiensthistorische achtergrond van het evangelie naar Johannes’. Soteria 14/1: 14-25.
11. 1998. ‘De “Gemeente aan huis” in het NT’. Soteria 15,3: 2-7.
12. 1999. ‘Het “Woord van de Heer” en de geest van profetie. Over de relatie tussen apostolisch gezag en de gave van profetie in Joh.16:13’. Soteria 16/2: 28-32.
13. 1999. ‘De eindtijd in Daniël en de weeklacht van Jezus over Jeruzalem. De dispensationalistische uitleg van Dan. 9:24-27 getoetst’. Soteria 16/4: 28-38.
14. 2000. ‘De toekomst van Jeruzalem. Over de betekenis van Israël als volk en land in de Openbaring van Johannes’. Soteria 17/2: 2-12.
15. 2001. ‘De duidelijkheid van de Schrift in het geding’. Soteria 18/1: 2-5.
16. 2001. ‘Interpretatie of toepassing? Over de pesjer-methode en het actualiteitsmoment in de exegese’. Soteria 18/1 34-41.
17. 2001. De NBV en de Geestesgaven in 1Kor.12. Over exegetische motieven en vooronderstellingen van vertalers. Soteria 18/2 34-40.
18. 2002. ‘Literair genre: Een betrouwbaar criterium?’ Ellips 27/235: 2-5
19. 2002. ‘Hoe evangelisch waren Jezus en de apostelen? Een onderzoek naar de apostolische schriftuitleg.’ Soteria 19/1: 63-70.
20. 2003. ‘Is kinderdoop de logische consequentie van de ecclesiologie van Janse?’ Soteria 20/1: 49-51
21. 2003. ‘Dooppraktijk en gemeentevorming. Over de implicaties van de nieuwtestamentische doop voor de ecclesiologie’. Soteria 20/1: 30-37.
22. 2004. ‘Geboeid door Herman Ridderbos’. Soteria 21,2 : 61-66.
23. 2004. ‘De landbelofte en het herstel van Israël in het Nieuwe Testament’. Soteria 21,2: 37- 46.
24. 2004. ‘Meerdere vertalingen: voordeel of nadeel? Soteria 21,4: 33- 38.
25. 2005. Geboeid door Moltmann. Soteria 22,2: 48-58
26. 2005. ‘Jezus over heil voor de volkeren; de oorsprong en het Joodse karakter van de messiaanse gemeente. Soteria 22,4: 17-30
27. 2006. ‘Een familiedrama en Gods gerechtigheid. Exegetische verkenning van Genesis 38. Soteria 23,2: 2-7.
28. 2007. ‘De universele betekenis van de collecte. Een exegetische verkenning n.a.v. 2Kor.8:1-15’. Soteria 24,3: 2-5.
29. 2008. ‘Kunnen historisch onderzoek en charismatische uitleg samengaan?’ Soteria 25,1
30. 2008. ‘Oudsten in het Nieuwe Testament. Waaruit bestond het leiderschap van ‘oudsten’ in de nieuwtestamentische gemeente?’ Soteria 25,4.
31. 2009. ‘De actualiteit van het boek Openbaring’, Soteria 26,2: 34-43.
32. 2010. ‘Het onderwijs van de apostelen. Over het verschil tussen evangelisch en seculier onderwijs’, Studiebijbel Magazine 3.4.
33. 2010. ‘Hoe Jezus de psalmen las’, Studiebijbel Magazine 4.2.
34. 2011. HSV of NBV? 1Kor.12 vergeleken in twee recente bijbelvertalingen, Studiebijbel Magazine 4.3.
35. 2011. Waar zijn de doden? Studiebijbel Magazine 5.1.
36. 2011. ‘Een kind is ons geboren’, Studiebijbel Magazine 5.2.
37. 2012. Wat is een preek? Over de verschillende soorten prediking in het NT, Studiebijbel Magazine 5.3.
38. 2012. Jezus en de Wijsheid, Studiebijbel Magazine 5.4.
39. 2012. Het christelijke huwelijk, Studiebijbel magazine 6.1.
40. 2013. ‘Alleen het Lam is waardig. Een exegetische verkenning van Openbaring 5’. Soteria 30/4: 2-5.
41. 2013. ‘Bewust ongehuwd omwille van het Evangelie. De verloren roeping van het celibaat’. Studiebijbel Magazine 6.3.
42. 2013. ‘Het Milennium of duizendjarig rijk. Een concrete toekomstverwachting’. Studiebijbel Magazine 6.4.
43. 2013. ‘Het geslachtsregister van Jezus Christus (Mat.1:1-17)’. Studiebijbel Magazine 7.2.
44. 2014. ‘De hemelse samenkomst in Openbaring 5’. Studiebijbel Magazine 7.3.
45. 2014. ‘Jezus en de Mensenzoon’. Studiebijbel Magazine 7.4.
46. 2014. Hoe Jezus het boek Daniel las.  Studiebijbel Magazine 8.1
47. 2015. Het leiderschap van oudsten in het NT (deel 1). StudieBijbel Magazine 8.3
48. 2015. Het leiderschap van oudsten in het NT (deel 2). StudieBijbel Magazine 8.4
49. 2016. Jezus als vluchteling en dakloze. StudieBijbel Magazine 9.3
50. 2016. Kerst en de Geest in het NT. StudieBijbel Magazine 10.2
51. 2017. Gave van profetie in de vroegchristelijke kerk (deel 1). StudieBijbel Magazine 10.3
52. 2017. Gave van profetie in de vroegchristelijke kerk (deel 2). StudieBijbel Magazine 10.4
53. 2017. De hemel in het Nieuwe Testament. StudieBijbel Magazine 11.1
54. 2017. De Grote Opdracht van Matteus 28:18-20. StudieBijbel Magazine 11.2.
54. 2018. ‘Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open’. Over Joods-christelijke wortels van geweldloosheid. StudieBijbel Magazine 11.3
55. 2018. Christen en politiek. StudieBijbel Magazine 11.4.
56. 2018. Het belang van het boek Openbaring. StudieBijbel Magazine 12.1
57. 2018. In dienst van God tijdens de regering van het beest. Over de twee getuigen in Op.11. StudieBijbel Magazine 12.2
58. 2019. De actuele boodschap van het boek Genesis. StudieBijbel Magazine 12.3
59. 2019. De actuele boodschap van het boek Job. StudieBijbel Magazine 12.4
60. 2019. De strijd in de geschiedenis om kind en vrouw (Op.12). StudieBijbel Magazine 13.1
61. 2019. Waar woont God? StudieBijbel Magazine 13.2
62. 2020. Leiderschap in de kerk van het NT. StudieBijbel magazine 13.3
63. 2020. Wereldwijde crises in Openbaring 8. StudieBijbel magazine 13.4
64. 2020. Hooglied. Lessen over seks en liefde. StudieBijbel magazine 14.1
65. 2020. Iedereen deed wat goed was in eigen ogen’. De actuele boodschap van het boek Richteren. StudieBijbel magazine 14.2
66. 2021. De actuele boodschap van het boek Ester. StudieBijbel magazine 14.3
67. 2021. Is de LXX een geïnspireerde vertaling? StudieBijbel magazine 15.1
68. 2021. Jesaja belooft de komst van een Verlosser. StudieBijbel magazine 15.2
69. 2022. Naomi en Ruth: Een waarschuwing en een voorbeeld. Lessen uit het boek Ruth. StudieBijbel magazine 15.3
70. 2022. De zonde van Kain en het karakter van God. StudieBijbel magazine 15.4
71. 2022. Nehemia als model voor gemeentestichters. De vier fasen van gemeenteopbouw. StudieBijbel magazine 16.1
72. 2023. De actuele boodschap van het boek Spreuken. StudieBijbel magazine 16.3

Book reviews, selection

1. Bruggen, J. van, Het evangelie van Gods Zoon; Persoon en leer van Jezus volgens de vier evangeliën, Kok. In: Soteria 1997, 1: 92
2. Roukema, R., De uitleg van Paulus’ eerste brief aan de Corinthiërs in de tweede en derde eeuw, Kok. Soteria 1997,4: 47
3. Vries, E. de, Jakobus; Een praktische bijbelverklaring, Kok. Soteria 1998,2: 63
4. Werk in uitvoering (Nieuwe Bijbelvertaling); Ester, Prediker, Jona, Judit, Handelingen, NBG/KBS. In: Soteria 1999,1: 62
5. Lloyd-Jones, D.M., De laatste dingen, Groen. Soteria 1999,4: 52
6. Floor, L., Fillippenzen; Een gevangene over de navolging van Christus. Serie ‘Commentaar op het Nieuwe Testament’; derde serie, afdeling brieven van Paulus, Kok. In: Soteria 1999,1: 61
7. Baarda, Tj., e.a., Het evangelie van Thomas, Meinema. In: Soteria 1999,4: 60
8. Abma, R. (red.), Om het levende Woord; Bijbels-theologische en dogmatische serie, deel 9/ de bijbelvertaling, Kok. In: Soteria 1999,2: 63
9. Hofman, T.M., Doorgeven of opgeven? De opstandingsboodschap van 1 Korintiërs 15. Apeldoornse studies no. 38, Theologische Universiteit Apeldoorn. In: Soteria 2000, 1: 48
10. Siertsema, B. (red.), Visioen en visie; Het boek openbaring – uitleg en viering, Kok Soteria 2000,2: 62
11. Visser, J. de, Schriften over tafel; Over herkomst, geschiedennis en viering van het avondmaal, Boekencentrum. Soteria 2000,2: 48
12. Segbroeck, F. van (red.), Matteüs opnieuw, VBS/ACCO. Soteria 2000,3: 47
13. Werk in uitvoering 2 (Nieuwe Bijbelvertaling); Genesis, 31 Psalmen, Zacharia, Tobit, Marcus, 1 Korintiërs, Openbaring, NBG/KBS Soteria 2001,1: 84
14. Müller-Fahrenholz, G., The Kingdom and the Power; The Theology of Jürgen Moltmann, SCM Press . Soteria 2001,1: 82
15. Voolstra, S. en Vree, J. (red.), Protestants Nederland tussen tijd en eeuwigheid, Meinema. Soteria 2001,1: 86
16. Hengel, M., The Four Gospels and the One Gospel of Jesus Christ; An Investigation of the Collection and origin of the Canonical Gospels, SCM Press. In: Soteria 2001,4: 61
17. Houwelingen, P.H.R. van, Kamp, H.R. v.d. en Meijer, Exeg(h)etisch; Feestbundel voor prof. dr. J. van Bruggen, Kok. In: Soteria 2001,4: 52
18. Delobel, J., e.a., Vroegchristelijke gemeenten tussen werkelijkheid en ideaal, Kok. In: Soteria 2002,2: 71
19. Kamp, H.R. v.d., Openbaring; Profetie van Patmos, Kok. In: Soteria 2002,2: 65
20. Mulder, M.C., Het Lam regeert; Bijbelstudies over Openbaring 4-22, Boekencentrum. Soteria 2002,2: 65
21. Room, H. en Rosse, W. (red.), Naar een nieuwe kerkbijbel; Een handreiking voor het beoordelen van de Nieuwe Bijbelvertaling, De Vuurbaak. Soteria 2002,2: 69
22. Klijn, A.F.J., Apocriefe openbaringen, orakels en brieven; Buitenbijbelse aanvullingen op het Nieuwe Testament, Ten Have. Soteria 2002,4: 58
23. Roukema, R., Het andere christendom; De gnosis en haar geestverwanten, Meinema. Soteria 2002,4: 64
24. Dulk, M. den, De Bergrede; Steunpunt van de vrijheid, Meinema. In: Soteria 2003,1: 93
25. Trimp, C. (red.), Woord op Schrift; Theologische reflecties op het gezag van de Bijbel, Kok. Soteria 2003,1: 87
26. Bos, P., The Nations Called; A Theology of the Nations and their Redemption, Souvereign World. In: Soteria 2003,2: 44
27. Hoek, J., Hoop op God. Eschatologische verwachting. Boekencentrum. In: Soteria 2004,4: 64
28. Zwiep, A.W., Judas and the Choice of Matthias. A Study on Context and Concern of Acts 1:15-26 [WUNT 2, 187]. Mohr Siebeck. In Soteria 2005,4: 88.
29. Oussoren, P., De Naardense Bijbel. De volledige tekst van de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament. Vertaald door Pieter Oussoren. Skandalon & Plantijn. In: Soteria 2005,4: 84
30. Derek J. Morphew, De grote Doorbraak. Ontdek het Koninkrijk. Inside Out Publishers: Amersfoort 2005. In: Studiebijbel magazine 1.4, 2008.
31. M.C. Mulder, A. Noordegraaf (red.), Hoop voor Israël. Perspectieven uit Handelingen. Boekencentrum: Zoetermeer 2007. Studiebijbel magazine 2.1, 2008.
32. Willem J. Ouweneel, De Schepping van God. Ontwerp van een scheppings-, mens- en zondeleer. Medema, Vaassen, 2008. Studiebijbel magazine 2.3, 2009.
33. J.J. ter Beek, EmergingChurcjes.nl. Nieuwe visie voor theologie en kerk in een postmoderne cultuur. Weblog edition, www.lulu.com ID 2394341 2008. In: Studiebijbel magazine 2.4, 2009.
34. T. Brienen, Van ambt naar dienst. Een Bijbelse visie op diensten en bedieningen. Kok: Kampen 2008. Studiebijbel magazine 3.1, 2009.
35. A.W. Zwiep, Tussen tekst en lezer. Een historische inleiding in de bijbelse hermeneutiek. Deel 1: De vroege kerk – Schleiermacher. Amsterdam: VU University Press, 2009. Studiebijbel magazine 3.3, 2010.
36. J.A. Murre, Lexicon Nieuwe Testament. Alle Griekse woorden in het Nieuwe Testament: betekenissen, grammaticale vormen en hun Hebreeuwse en Aramese equivalenten. Vught: Skandalon, 2009. Studiebijbel magazine 4.2, 2010.
37. Pieter en Nelly van Kampen, Ruimte voor het wonder. Over wonderen hier en ver weg. Zoetermeer: Boekencentrum 2010. Studiebijbel magazine 4.3, 2011.
38. Tim Chester & Steve Timmis,Total Church. Evangelie en gemeenschap. Kerk voor het leven van alledag, een leermodel voor de kerk van de toekomst. Amerongen: The Media Alliance, 2011. Studiebijbel magazine 4.4, 2011.
39. Harmen U. de Vries, Hoe worden de doden opgewekt? Op zoek naar de contouren van het opstandingsbestaan. Zoetermeer: Boekencentrum, 2011. Studiebijbel magazine 5.1, 2011.
40. Willem Ouweneel en Jan Hoek, Gereformeerden en evangelischen. Overeenkomsten en verschillen in actueel perspectief. Heerenveen: Medema, 2011. Studiebijbel magazine 5.2, 2011.
41. M.C. Mulder, Israël in Romeinen 10. Intertextuele en theologische analyse van de oudtestamentische citaten in Romeinen 9:30-10:21. Zoetermeer: Boekencentrum, 2011. Studiebijbel magazine 5.3, 2012.
42. S. Jones, De Wereld van de Vroege Kerk, Het dagelijks leven van de eerste christenen. Zoetermeer: Boekencentrum 2012, (oorspronkelijke titel: The World of the Early Church, 2011). Studiebijbel magazine 5.4, 2012.
43. H. Paul & B. Wallet, Oefenplaatsen. Tegendraadse theologen over kerk en ethiek.  Zoetermeer: Boekencentrum, 2012. Studiebijbel magazine 6.1, 2012.
44. Barry J. Beitzel, De Grote Bijbelatlas. Heerenveen: Uitgeverij Groen, 2012. Studiebijbel magazine 6.2, 2012.
45. R. van Houwelingen, R. Sonneveld (red.), Ongemakkelijke teksten van de apostelen, Amsterdam: Buijten en Schipperheijn, 2013. Studiebijbel magazine 7.4, 2014.
46. Bijbel in Gewone Taal, Heerenveen: Jongbloed, 2014. Studiebijbel magazine 8.2, 2014.
47. Jona Lendering, Israel verdeeld. Hoe uit een klein koninkrijk twee wereldreligies ontstonden. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2014. StudieBijbel Magazine 9.2. 2015.
48. R. Hausoul, W.J. Kok, Jezus geneest. Rijkdom van Gods nieuwe schepping. Hoornaar: Gideon, 2016. StudieBijbel Magazine 10.2, 2016.
49. R.B. Hayes, Achteruit lezen. Jezus ontdekken in het Oude Testament. Zoetermeer: Boekencentrum, 2016. StudieBijbel Magazine 10.3, 2017.
50. P.J. Lalleman, Van blijvend belang. Het Oude Testament. Amsterdam: Ark Media, 2016. StudieBijbelk Magazine 10.4, 2017
51. Bob van Dijk, De vervangingsleer voorbij, maar wat nu? CFIN 2016. StudieBijbel Magazine 11.1, 2017
52. B.M. Litfin, Ontdek de kerkvaders. Driebergen: Navigators boeken, 2016. StudieBijbel Magazine 11.2, 2017
53. M.J. Paul, Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie. Apeldoorn: Labarum academic, 2017. StudieBijbel Magazine 11.4, 2018
54. H. Burger, Leven in Christus. Over de betekenis van het verhaal van Jezus. Franeker: Van Wijnen, 2017. StudieBijbel Magazine 12.1, 2018
55. Raymond R. Hausoul, De nieuwe hemel en nieuwe aarde. Een interdisciplinaire vergelijking tussen Karl Rahner, Jurgen Moltmann en Gregory Beale. Utrecht: KokBoekencentrum Academic, 2018. StudieBijbel Magazine 12.4, 2019.
56. Raymond R. Hausoul, Gods toekomst voor dieren. Van schepping tot nieuwe schepping. Utrecht: KokBoekencentrum uitgevers, 2019. StudieBijbel Magazine 13.4, 2020
57. T. van den Berg Jozef, zoon van David, eerherstel voor de gezegende onder de mannen. Amsterdam: Buijte en schipperheijn motief, 2020. StudieBijbel Magazine 14.2, 2020
58. Philip van den Berg, Kamelenhaar, sprinkhanen en wilde honing. De kenmerken van de profeet in bijbelse tijden. Stg Regionaal geschiedkundig onderzoek (SRGO), 2020. StudieBijbel Magazine 14.3, 2021
59. M.J. Paul, Struikelblokken. Veertig vragen bij het Oude Testament. Apeldoorn: De Banier, 2020. StudieBijbel Magazine 14.4, 2021
60. Henk Bakker, Jezus: Reconstructie en revisie. Utrecht: KokBoekencentrum, 2020. StudieBijbel Magazine 15.1, 2021
61. Pieter J. Lalleman, Vijftig misverstanden over de Bijbel. Hoornaar: Gideon, 2021. StudieBijbel Magazine 15.2, 2021
62. Daniel de Waele, Ontluikend christendom. Cultuurgeschiedenis van een nieuwe religie in de Griekse-Romeinse wereld. Utrecht: KokBoekencentrum, 2021. StudieBijbel Magazine 15.3, 2022
63. Wim J. Kok, Raymond r. Hausoul, Jezus geneest vandaag. Zicht op hoe God geneest. Hoornaar: Gideon, 2021. StudieBijbel Magazine 15.4, 2022
64. E. Leeflang, M. Visser, M. Wierenga, En het Woord is prachtig geworden. Verrassend licht op 25 Bijbelteksten. Sliedrecht: Merweboek, 2022. StudieBijbel Magazine 16.1, 2022
65. Adriaan Baan, Jan Martijn Abrahamse, Stanley Hauerwas. een theologische biografie. Utrecht: KokBoekencentrum, 2022. StudieBijbel Magazine 16.2, 2022
66. Barry Hartog, Benno van den Toorn, Theo Pleizier, Improviseren in Gods drama. De theologie van Kevin Vanhoozer voor de kerk in Nederland. Utrecht: KokBoekencentrum, 2022. StudieBijbel Magazine 16.3, 2023