NIEUWS

Wat gebeurt er als Jezus terugkomt?
Emerging Church in de eerste eeuw
Hoe Jezus de wereld op zijn kop zet (en mijn leven ook)
Het Koninkrijk van God in de prediking van Jezus
Jezus over heil voor de volkeren
Landbelofte en herstel van Israel in het NT
De hermeneutiek van schriftgeleerden en apostelen
Het ‘Woord van de Heer’ en de Geest van profetie
De ‘gemeente aan huis’ in het NT
De canonvorming van het NT
De literaire onafhankelijkheid van de synoptische evangeliën
De hel in het Nieuwe Testament
De hemel in het Nieuwe Testament
De achtergrond van het evangelie naar Johannes
background Layer 1