NIEUWS

De hermeneutiek van schriftgeleerden en apostelen
Het gezag van de bijbel: foutloos of betrouwbaar?
Is het literaire genre een betrouwbaar criterium?
Interpretatie of toepassing?
De toekomst van Jeruzalem
De canonvorming van het NT
Hermeneutiek: velden en principes van exegese
De inspiratie van de Schrift
Het Oude Testament als bron
De literaire onafhankelijkheid van de synoptische evangeliën
background Layer 1