Theologie

Index

  • Alles
  • Lifestyle
  • Theologie

De twee getuigen in Openbaring 11

‘In dienst van God tijdens de regering van het ‘beest’ Over de twee getuigen in Openbaring 11 Drs. Gijs van den Brink, 2018 Gepubliceerd in StudieBijbel magazine 12.2   Openbaring 11 is een boeiend hoofdstuk over de bediening van de kerk ten tijde van verdrukking en vervolging van de gelovigen. Zo belangrijk als de boodschap […]

Christen en politiek

Christen en politiek Waren christenen in de eerste eeuw politiek actief? Drs. Gijs van den Brink, 2018 Gepubliceerd in StudieBijbel magazine 11.4   We willen in deze bijdrage nagaan in hoeverre gelovigen in de tijd van Jezus en de apostelen politieke activiteiten ontplooiden. Voordat we hier iets over kunnen zeggen, moeten we eerst duidelijk hebben […]

Geweldloosheid

‘Hij verzette zich niet’ Over de joods-christelijke wortels van geweldloosheid Drs. Gijs van den Brink, 2018 Gepubliceerd in StudieBijbel magazine 11.3   In onze tijd horen we vaak spreken over een islamisering van onze samenleving. En dan gaat het over de opkomst van de Islam, waarin men geweld een grote rol toekent. Dit gebeurt in […]

De Grote Opdracht in Matteüs 28

De Grote Opdracht in Matteüs 28:18-20 Drs. Gijs van den Brink, 2017 Gepubliceerd in StudieBijbel magazine 11.2   De laatste verzen van het Evangelie naar Matteüs zijn bekend geworden onder de titel “De Grote Opdracht” en zijn waarschijnlijk de meest geciteerde verzen wanneer we christenen en kerken willen motiveren voor zending. Maar welke opdracht geeft […]

De Heilige Geest in het NT

De Heilige Geest in het NT Gijs van den Brink, 2016 Gepubliceerd in Studiebijbel magazine 10.2 Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig […]

Jezus als vluchteling en dakloze

Vluchtverhalen en vluchtelingen in het NT   Gijs van den Brink, 2016 Gepubliceerd in Studiebijbel magazine 9.3 ‘Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, … Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte.’ (Mat.2:13-14) […]

Hoe Jezus het boek Daniel las

Gijs van den Brink, 2014 Gepubliceerd in Studiebijbel magazine 8.1  De profetieën in het boek Daniël zijn niet gemakkelijk te begrijpen en de uitleg die bijbeluitleggers geven loopt nogal uiteen. In dit artikel wil ik ingaan op de vraag hoe Jezus het boek Daniel heeft gelezen en uitgelegd. Er is al vaak opgemerkt dat Jezus […]

Jezus en de Mensenzoon

Jezus en de ‘Mensenzoon’ Gijs van den Brink, 2014 (gepubliceerd in Studiebijbel magazine 7.4)   De term ‘Zoon des mensen’ komt meer dan 80 keer voor in de evangeliën. Ook als men de parallelle teksten niet meetelt komt de term nog minstens 38 keer voor! En in tegenstelling tot andere titels wordt deze bijna alleen […]

Het geslachtsregister van Jezus Christus

Het geslachtsregister van Jezus Christus (Mat.1:1-17) Gijs van den Brink, 2013 (gepubliceerd in Studiebijbel magazine 7.2)   Met de eerste twee Griekse woorden in het evangelie naar Matteüs wordt het boek Genesis in herinnering geroepen en een verband gelegd met de eerste hoofdstukken van de Bijbel. Uitgaande van de joodse gedachte dat het einde een […]

De hemelse samenkomst in Openbaring 5

De hemelse samenkomst in Openbaring 5 Gijs van den Brink, 2013 (gepubliceerd in Studiebijbel magazine 7.3)   Het thema ‘hemel’ doet mij denken aan de hemelse troonzaal in Openbaring hoofdstuk 5 waar een hemelse samenkomst wordt beschreven, waarin het Lam uit de hand van Hem die op de troon zit een verzegelde boekrol ontvangt. Maar […]

Het Milennium of duizendjarig rijk

Het Milennium of duizendjarig rijk Een concrete toekomstverwachting Gijs van den Brink, 2013 (gepubliceerd in Studiebijbel magazine 6.4)   Wanneer de christelijke toekomstverwachting ter sprake komt, gaat het altijd ook over het millennium of ‘duizendjarig rijk’. Wat moeten we hieronder verstaan, wanneer zal het komen of is het al gekomen? En vooral ook, wat is […]

Wat is een preek?

Wat is een preek? Over de verschillende soorten prediking in het NT Gijs van den Brink, 2012 (gepubliceerd in Studiebijbel Magazine 5.3)   Welke denominatie je ook bezoekt op zondag, er zal op een of andere wijze, kort of lang gepreekt worden. Preken is een van de vaste elementen in onze erediensten. Maar waarom preken […]