Links

Links

 

  • Elim is lid van de Missie Nederland
  • Veel informatie over zending is ook te vinden bij de Nederlandse Zendingsraad
  • Een forum voor geloof, wetenschap en samenleving is Forum C
  • Een netwerk voor en door jonge christen professionals is Impact Netwerk
  • Een serie van zeven bijeenkomsten waarin je ontdekt hoe waardevol het is om te groeien in jouw betrokkenheid op mensen dichtbij en veraf, bezoek de Michacursus
  • Voor info over emerging churches, bezoek simple church.eu
  • Een christelijke natuurbeschermingsorganisatie is A Rocha
  • Eeen organisatie met veel verrassende ideeën hoe je als christen in de maatschappij kunt staan is Mustard Seed Associates