NIEUWS

De actuele boodschap van het boek Genesis
Christen en politiek
Geweldloosheid
De Heilige Geest in het NT
Hoe Jezus het boek Daniel las
Jezus en de Mensenzoon
Het geslachtsregister van Jezus Christus
De hemelse samenkomst in Openbaring 5
Waar zijn de doden?
Emerging church 50 jaar oud
Kenmerken van christelijk onderwijs
Het nut van gaven van de Geest
Het grootste multiculturele bruiloftsfeest
Paradoxen in de Bijbel
Discipelschap in het NT
De universele betekenis van de collecte
Een familiedrama en Gods gerechtigheid (Gen 38)
Jezus over heil voor de volkeren
Geboeid door Moltmann
Meerdere vertalingen: voordeel of nadeel?
Landbelofte en herstel van Israel in het NT
Geboeid door Herman Ridderbos
Dooppraktijk en gemeentevorming
De hermeneutiek van schriftgeleerden en apostelen
De NBV en de geestesgaven in 1Kor.12
Is het literaire genre een betrouwbaar criterium?
Interpretatie of toepassing?
Het ‘Woord van de Heer’ en de Geest van profetie
De eindtijd van Daniel en de weeklacht van Jezus over Jeruzalem
Het Oude Testament als bron
De hel in het Nieuwe Testament
De hemel in het Nieuwe Testament
background Layer 1