Van Soefi naar Jezus

Wat mij het meest aanspreekt is de liefde van God en de vergeving van zonden.

 

Ik ben geboren in Isfahan in Iran. Mijn vader en moeder waren derwisj, beoefenaars van de mystieke Soefi beweging. Als kind maakte ik hiermee kennis en ging ik mee naar de Soefi samenkomst ruimte. Soefi is helemaal anders dan de Islam zoals we die nu in Iran kennen. Volgens de Islam zijn Soefi’s ongelovigen. Soefi’s richten zich net als Christenen op liefde en vergeving en zij hebben niets met politiek. Het gezin waar mijn moeder uitkomt, zijn wel echt orthodoxe moslims. Zij geloven in Jezus als profeet. Zij offerden aan Jezus door af en toe maaltijden te geven voor arme mensen. In Iran had ik al interesse in het christelijk geloof. Ik ben een paar keer naar de Vank kerk geweest in Isfahan in de Armeense wijk. Ik vroeg iemand daar of ik een bijbel kon krijgen, maar dat lukte niet omdat hij dat te gevaarlijk vond. Ik mocht ook niet naar hun samenkomsten komen omdat zij niet mogen evengeliseren en zij daardoor in de problemen zouden komen. Drie jaar geleden ben ik met Kerst naar de Elim gemeente gegaan. Ik vertelde tegen Gijs en Huug dat ik Soefi was, maar dat ik wel interesse in het christelijk geloof had. Huug zei: “Je bent van harte welkom, de kerk is altijd open voor je.” Ik genoot erg van de sfeer die er was en ben daarna vaak naar de samenkomsten gegaan. Op Elim ontmoette ik echte christenen en leerde hen kennen. Ik vond het wel een beetje op Soefisme lijken. Sinds ik in Nederland ben, bid ik altijd tot God als ik problemen heb en dan worden de problemen altijd opgelost. Wat mij het meest aanspreekt is de liefde van God en de vergeving van zonden. Ik geloof nu dat Jezus voor mijn zonden gestorven is en dat Hij is opgestaan. In de Bijbel staat dat we niet twee heren kunnen dienen, daarom dien ik nu de Levende God.

Shirin, Febr. 2014