Op zoek naar de waarheid

Die nacht hoorde ik “sta en schrijf”. Toen heb ik een pen genomen en ben gaan schrijven.

 

Ik ben geboren in Teheran, Iran. Wij waren een moslim gezin zoals onze voorouders ook waren. Ik ben altijd op zoek geweest naar de waarheid. Ik zocht het vooral in meditaties en genezende energieën. Ik volgde opleidingen in Reiki en heb hierin diploma’s gehaald. Ik deed mee met alle rituelen van deze beweging. In 1388, Iraanse jaartelling, 2009 – 2010 Westerse jaartelling, was ik hier volop mee bezig. Deze school heette ‘Vergadering van denkers van het Universum’. Zij leerden dat voorspoed afhankelijk is van onszelf. Zij leerde dat mensen die in contact komen God zowel lichamelijk als geestelijk genezen worden. Wij zaten in kringen en mediteerden over de Schepper. God had bij ons geen naam, wij zeiden alleen ‘Schepper’. De kern was dat God volmaakt is en niets nodig heeft. Wij geloofden dat wij geen middelaar nodig hadden, wij waren zelf Heilige Geest en God. Ik heb toen mijn eigen meditatieschool gesticht met eigen leerlingen. Na een jaar zag ik dat wat wij leerden tegenovergesteld was aan wat de Islam leert. Ik begon toen te schrijven over de onnuttigheid van de Islam. Ik was hier al heel veel jaren mee bezig maar kwam er nu mee naar buiten. Het gevolg was dat mensen van het regime mij thuis kwamen opzoeken en zij hebben toen alles meegenomen wat ik geschreven had. Gelukkig had ik nog wel kopieën kunnen achterhouden.

Hierdoor was ik echter wel gedwongen om te vluchten. In het detentiecentrum Schiphol heb ik een bijbel gekregen. Toen ik weer op mijn kamer was, merkte ik dat ik de bijbel in de eetzaal had laten liggen. Ik vroeg de bewaker of hij mijn Bijbel wilde halen. Ik las hem niet maar dronk hem in zoals ik vroeger mediteerde. Ik was er dag en nacht mee bezig. Ik heb toen een gesprek aangevraagd met de voorganger van het detentiecentrum. We hebben anderhalf uur met elkaar gepraat met behulp van een tolk.
Ik heb wiskunde gestudeerd en was nooit met poëzie bezig, maar op een nacht kwam er een mooi gedicht in mij op. Ik heb tot nu toe 1006 gedichten geschreven. Op het AZC te Leersum kreeg ik op een nacht een gedicht over Jezus. Ik kon geen licht aan doen om mijn vrouw en dochter niet wakker te maken. Met het beetje licht dat door de deur kwam heb ik het opgeschreven en het later aan Noeri verteld. Tijdens een bijbelstudie van broeder Ussefi kwam ik tot de overtuiging dat wat in de bijbel staat de waarheid is. Jezus is de volmaakte, het is de bedoeling dat wij een spiegel van Hem zijn. Door de Bijbel heb ik Gods liefde leren kennen. Jezus heeft de voeten van de discipelen gewassen. Dit is de weg van dienstbaarheid waarin Hij ons is voorgegaan.
Hossein

Feresteh
In Iran was ik samen mijn mijn jaren lang bezig met het zoeken naar wijsheid en volmaaktheid. Nu ben ik blij dat wij naar Nederland zijn gekomen want hier hebben wij Jezus leren kennen. In Iran hadden we veel problemen, we moesten steeds op een ander adres gaan wonen. Van Teheran gingen we naar Karachi. Omdat mijn man gezocht werd, was ik alleen met mijn dochter, Dat was echt een moeilijke tijd. Toen we eindelijk Iran konden verlaten, kwamen we op Schiphol aan. De mensen waren wel aardig, maar alles was vreemd voor mij. Mijn dochtertje werd ook nog ziek zodat ik dag en nacht aan het huilen was. Wij baden tot God dat Hij ons rust zou geven. Wij hebben toen gesproken met Chris Fransen, de voorganger van Schiphol. Dit gaf ons rust, eindelijk iemand die luistert naar ons hart. “Dit is christendom”, zei hij, maar we hadden nog geen bijbel gelezen of over Jezus gehoord. Toen hebben we om een bijbel gevraagd. Op 12 maart kregen we van hem een bijbel samen met bloemen. Dat was een prachtig kado voor ons in zo’n vreemd land. Vooral omdat het met zoveel liefde gegeven werd. Met Echsan en zijn vrouw deden we samen bijbelstudie. Als we de bijbel lazen, kwam het ons bekend voor, daar leefden we al mee. We zijn dankbaar dat we nu de bron gevonden hebben in de bijbel. Dat is zo’n mooi wonder. Zo kan ik nog meer wonderen noemen. Bijvoorbeeld dat we al 19 jaar gelukkig getrouwd zijn. Ook konden we volgens de doktoren geen kinderen krijgen, maar we hebben toch een dochter gekregen.

Ik dank God dat we nu gevonden hebben wat we zochten. In alle donkere tijden in Iran, wist ik dat er een keer licht zou komen. We kwamen in aanraking met het regime omdat we onderzochten wat de Islam leert over bijvoorbeeld de ongelijkheid van man en vrouw en over allerlei andere regels. In de bijbel lezen we dat Jezus geen onderscheid maakt tussen man of vrouw of tussen arm of rijk. Iedereen heeft liefde en vrede nodig en die heb ik nu gevonden in Jezus. Hij is de bron van liefde en vergeving. Ik dank alle broeders en zusters van Elim voor de onderlinge liefde en blijdschap.