Niemand wist hoe ik mijn zonden kon kwijtraken

In de Bijbel heb ik een nieuwe weg gevonden. Jezus heeft mijn zonden vergeven en ik kon een nieuw leven beginnen. In de Islam was dit niet mogelijk.

 

Ik ben geboren in Afghanistan. In 2004 heb ik asiel aangevraagd in Duitsland. Begin 2005 ontmoette ik iemand die met mij over de Bijbel sprak. Met hem ben ik twee of drie keer naar de kerk geweest. Het sprak mij wel aan, maar ik begreep er niet veel van omdat ik nog niet zo goed Duits kende.
Toen werd ik teruggestuurd naar Afghanistan. Daar ontmoette ik een Afghaanse christen-zakenman die mij meer vertelde over het christelijk geloof. Hij gaf mij ook een Bijbel en verschillende boeken en brochures over het geloof. Ik vond het erg interessant, ik had veel dingen nog nooit zo gehoord. Bijvoorbeeld dat Jezus niet vraagt hoeveel je fout hebt gedaan, maar alleen of je in Hem wil geloven. En dat Hij je zonden wil vergeven als je die aan Hem belijdt. Ik was moslim en ik was geen goede jongen. Ik was bij mijn moeder geweest en bij de mullah, maar niemand kon mij vertellen hoe mijn zonden vergeven konden worden. Omdat deze christen Afghaan was, kon hij heel goed antwoord geven op al mijn vragen.

In de Bijbel heb ik toen een nieuwe weg gevonden. Jezus heeft mijn zonden vergeven en ik kon een nieuw leven beginnen. In de islam was dit niet mogelijk. Ik ben toen tot geloof in Jezus gekomen en deze zakenman heeft mij toen in het geheim gedoopt door water op mij te sprenkelen. Er waren geen getuigen bij en ik had geen contact met andere christenen. Ik las wel in mijn Bijbel als er niemand bij was, bijvoorbeeld ’s nachts. Op een keer sprak ik met een vriend die ook geïnteresseerd was in Jezus. Ik heb hem toen mijn Bijbel gegeven. Zijn vader heeft die toen ontdekt en aan de politie doorgegeven dat hij die van mij gekregen had. Daarop kwam de politie bij mij en moest ik vluchten.

In 2009 ben ik in Nederland gekomen. In AZC Den Helder kwam ik in contact met een Iraanse christen. Via hem ben ik een paar keer naar de Kores kerk in Apeldoorn geweest. In 2011 heb ik een interview bij de IND gehad, maar zij geloofde niet dat ik christen was omdat ik geen papieren had die dat konden aantonen. Via Muchtar leerde ik Moseen Rahmany kennen en begin 2013 heb ik de Jezus film gezien. Toen ik zag dat Jezus door onderdompeling gedoopt werd, kreeg ik een sterk verlangen om ook zo gedoopt te worden. Er werd mij verteld dat dit niet nodig was omdat ik al gedoopt was, maar het mocht wel.

Mijn hele gedrag is nu veranderd. Vroeger bad ik alleen voor mijzelf, nu bid ik ook veel voor anderen om mij heen, zoals mijn familie en vrienden. Vroeger was liegen heel normaal voor mij, maar nu is dat helemaal anders. Van Jezus vind ik zo mooi dat Hij altijd aan andere mensen dacht. Hij bad zelfs voor zijn vijanden toen Hij aan het kruis hing. Ik wil van nu af aan altijd naar de geboden van Jezus leven.
Alireza