Nadat ik mijn zonden had beleden
kwam ik tot rust

Mijn bekering is niet als een donderslag bij heldere hemel gekomen, maar was een jarenlang proces. Alle wijsheid van de wereld betekent niets. Het gaat erom dat we vrede en rust vinden bij God.

 

Mijn bekering tot Jezus is het resultaat van lange jaren onderzoeken en leren over het koninkrijk van God. Ik ben geboren in een praktiserend moslim gezin in Iran. Er was bij ons veel sympathie voor christenen. Wij vonden het een chique geloof. Christenen gedroegen zich netjes en geloofden heel andere dingen dan wij. Ik had ook christelijke vrienden die heel liefdevol met mij omgingen. Zij waren goed en aardig. Hetzelfde kan trouwens gezegd worden van de andere minderheden in Iran zoals de Bahai en de Joden. Ik had goede contacten onder alle minderheden. Geleidelijk veranderde mijn mening over de Islam. Na lange jaren kwam ik tot de conclusie dat de Koran niet geheel van God was. Ik vond hiervoor veel bewijzen en sprak hier veel over met docenten. Bijvoorbeeld: De inleiding van de Koran is een gebed van vijf verzen. De derde soera luidt: “Wijs ons het rechte pad.” Er wordt dan gezegd dat God tot ons spreekt door de Koran, maar ik zei dan: “Mensen vragen dit zelf aan God en God spreekt hier dus niet tot ons.” Een ander punt is dat er geen wonderen beschreven worden in de Koran.

Ik ging voor ingenieur studeren in de tijd van de liberale president Khatami. Hij onderhield veel contacten met Rusland en communisten genoten toen in Iran veel vrijheid. Het streven naar wijsheid was mijn hobby. Ik las veel boeken van Iraanse wijsgeren en filosofen en vergeleek die met de Koran. De filosofen spraken veel over liefde maar in de Koran vond ik niets over liefde. Ik ontdekte wel een overeenkomst tussen de Islam en het Christendom. Beiden spreken over God als het Licht voor de wereld. Het Christendom leert dat Jezus het Licht van de wereld is. Dit ging ik verder onderzoeken. Ik raakte steeds meer overtuigd dat echte wijsheid, de bron van licht en wijsheid, in het Christendom te vinden was. Ik bleef echter verder zoeken. Onder andere in het evangelie van Barnabas (16e eeuw) en in de boeken over de Mithrascultus en het Zoroastrisme. In het evangelie van Barnabas wordt Jezus een gewone profeet genoemd en wordt Mohammed ook als profeet beschreven.

Op een gegeven moment stopte ik met alles. Ik geloofde nergens meer in. In die tijd had ik een Iraanse vriend die in Londen woonde en elk jaar naar Iran kwam. Hij was christen en op een keer zei hij tegen mij: “Jezus doet wonderen in het leven van mensen, Hij kan ook een wonder doen in jou leven. Dit moet je doen: Je zonden belijden en iedereen vergeven die jou iets heeft aangedaan.” Ik heb dat toen gedaan en er kwam een grote verandering in mijn leven. Ik had veel problemen en zorgen in mijn leven en nadat ik mijn zonden had beleden aan Jezus en mensen had vergeven, kwam ik tot rust en kon ik omgaan met mijn problemen. Ik merkte dat als je iemand vergeeft dit in de eerste plaats jezelf bevrijdt van de haat die je voor die persoon had. Je komt in het licht. Ik besefte toen dat liefde de kern is van het Christendom. Het is eigenlijk heel eenvoudig, met alle wijsheid die ik vergaarde kwam ik niets verder, maar toen ik mij overgaf aan Jezus werd alles helder. In de natuur zien we veel eenvoudige vormen en basisprincipes. Zo is liefde ook eenvoudig terwijl wijsheid vaak te ingewikkeld wordt om er nog uit te komen. Eenvoudige liefde lost alle problemen op.

In 2010 kwam ik tot de zekere overtuiging dat Jezus de Weg is en heb ik mij bekeerd. Ik heb me toen aangesloten bij een huiskerk, maar ik ben in Nederland pas gedoopt. Doordat er zoveel onderdrukking is in Iran en geen vrijheid zijn veel christenen gedwongen om het land te verlaten.
Ik heb 23 jaar lang gezocht naar wijsheid en naar het perfecte en heb het gevonden in het Christendom. Mijn bekering is niet als een donderslag bij heldere hemel gekomen, maar was een jarenlang proces. Alle wijsheid van de wereld betekent niets. Het gaat erom dat we vrede en rust vinden bij God.

Ali S.