In mijn slaap voelde ik
dat iemand mijn hoofd aanraakte

Na het lezen ging ik slapen. In mijn slaap voelde ik dat iemand mijn hoofd aanraakte. De dag erna was de hoofdpijn weg en is niet meer teruggekomen. Dit was voor mij heel bijzonder. Ik geloof dat Jezus mij hiermee een teken gaf dat ik echt bij hem hoorde.

 

Twee jaar geleden zag ik de verandering in het leven van mijn zus Maryam. Ik had moeite met de Islam en de Iraanse samenleving. We ondervonden ook problemen in onze buurt door de bekering van mijn zus. De buren gingen zich anders gedragen tegenover ons. In die tijd heb ik ook met de vrienden van Maryam kennis gemaakt. Zij geloofden in Jezus. Ik vond deze vrienden erg aardig en was ook nieuwsgierig waarom zij zo anders waren dan de mensen waar ik mee omging. We hadden ongeveer een jaar contact, het was een gewoon alledaags contact, maar ik vroeg hen wel eens uitleg van de bijbel. Op een gegeven moment nodigden ze mij uit om mee te gaan naar een huiskerk. Toen ik daar was kwam er een grote rust over mij. Ze zongen een lied en lazen uit de bijbel. Daarna werd er voor iedereen gebeden. Alles ging gepaard met blijdschap, zelfs het bidden. Ik vond het heel fijn en vroeg of ik elke keer mocht komen. Elke twee weken hadden we een samenkomst. Meestal was ik aanwezig. Ik leerde daar over de goedheid en de vergeving van Jezus en hoe ik goed kon zijn voor anderen. Ik leerde hoe ik kon vergeven en vrij kon komen van haat. Het was voor mij echt een wonder dat ik zo rustig werd en bleef.
Op een nacht las ik in het Nieuwe Testament. Ik had al een hele lange tijd hoofdpijn en was ook al naar de dokter geweest. Niets hielp. Ik vroeg die nacht aan Jezus of hij de pijn wilde wegnemen. Na het lezen ging ik slapen. In mijn slaap voelde ik dat iemand mijn hoofd aanraakte. De dag erna was de hoofdpijn weg en is niet meer teruggekomen. Dit was voor mij heel bijzonder. Ik geloof dat Jezus mij hiermee een teken gaf dat ik echt bij hem hoorde. Ik voelde me helemaal anders. Zoals Jezus ook zegt: ‘Kom allen naar mij die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven’ (Mat.11:28). De gebedsverhoring was voor mij een bewijs dat Jezus alles kan oplossen.
Jezus kwam naar de aarde om ons eeuwig leven te geven. Ik leefde in zonde en haat. Maar door Jezus leerde ik vergeven en liefhebben. God was voor mij altijd heel ver weg. Nu weet ik dat dit door de zonde kwam. Jezus heeft mij de weg naar God gewezen en mij dichtbij God gebracht.

Amir A. 22-01-2015