Ik dwaalde rond maar Hij heeft mij gevonden

Ik ben geboren in de heilige stad Qom waar de koranscholen zijn, maar ik dank God dat Hij mij waardig heeft bevonden om zijn kind te mogen zijn. Nu heb ik een groot verlangen om elk vrij moment in de Bijbel te lezen.

 

Ik ben geboren in Qom, Iran. Qom is de belangrijkste religieuze stad in Iran waar de koranscholen zijn en waar alle Ayatollah’s onderwezen worden in de Islam. Ik groeide op in deze beroemde Islamistische stad, maar vanwege problemen moest ik Iran verlaten. Na mijn eerste interview ruim twee jaar geleden kwam ik in het AZC Leersum terecht. In deze jaren ontmoette ik veel Nederlandse christenen zoals Gijs, Henk, Wim en Jan en ik bewonderde hen. Ik zag hoe zij met liefde en blijdschap met ons omgingen en hielpen met allerlei dingen zoals verhuizingen. Ik was nog steeds orthodox moslim, maar ik sprak wel veel over geloof met anderen. Ik had veel vragen: “Wat is de goede weg, Islam of Christendom?” Deze twee vochten met elkaar in mijn gedachten. Ik was op zoek naar de bron: “Waarom gaan deze mensen zo met blijdschap met ons om?” In gesprekken met Ehsan nodigde hij mij uit voor de bijbelstudie bij hem in de kamer. Dan zou ik antwoorden kunnen krijgen. Ik ben een paar keer bij hem aan de deur geweest, maar ik durfde niet naar binnen te gaan. Ik probeerde het nog een keer, maar het ging niet. Ik ging wel naar de samenkomsten op zondag bij Elim. Tijdens een doopdienst werd ik geraakt in mijn hart en ontmoette ik de Heer. Ik ontmoette blije broeders en zusters en dat vond ik erg mooi. Er was muziek en er werd gezongen. Dat maakte mij heel rustig. In de moskee is het altijd droevig en ernstig. Ik werd die dag heel blij van de getuigenissen van de dopelingen. Toen de doop begon dacht ik: “Dit is mooi en goed.” Ik had nog wel 100 vragen zoals: “Hoe kan je opnieuw geboren worden? Wat betekent dit? Is het echt?”

Ik besloot dat ik nu snel antwoorden wilde vinden en overwon mijn angst om naar de bijbelstudie te gaan. Mijn grootste vraag ging over de Drie-eenheid. In bijbelstudies met Farah en Jahangir en met Ussefi kreeg ik hier zekerheid over. Dit punt is voor moslims erg moeilijk te begrijpen. De gesprekken met Mehrdad hebben mij ook erg geholpen. Na de eerste bijbelstudie kwam er in mij een sterk verlangen naar de volgende studie. Ik ontving elke keer meer vrede en blijdschap. Vooral de tekst uit Romeinen 8:28-30 “Intussen weten wij dat voor wie God liefhebben, alles zich ten goede keert, voor hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn. Want wie Hij tevoren heeft gekend, heeft Hij ook tevoren bestemd om gelijkvormig te zijn aan het beeld van zijn Zoon, opdat deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Wie Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen. Wie Hij riep, heeft Hij gerechtvaardigd, en wie Hij rechtvaardigde, heeft Hij verheerlijkt.”.
Wij kunnen de wijsheid van God niet begrijpen, alleen in geloof aannemen. Ik weet nu dat het Gods plan was dat ik met mijn vrouw en twee kinderen hier in Nederland kwam in het AZC te Leersum. Hij heeft mij geroepen. Veel nachten kon ik hier niet van slapen. Ik was niet zenuwachtig, maar ik dacht na over deze dingen. Ik voelde ook een weerstand vanuit mijn oude leven. Ussefi zei steeds tegen mij: “Vraag maar aan Jezus Christus dat Hij jou zijn wijsheid openbaart.” Wanneer ik in bed niet kon slapen, was ik toch in een liefdevolle relatie met God. Het was heel anders als vroeger, ik sprak nu met Hem zoals een kind met zijn vader. Het was heel vredig, rustig en prachtig. In de bijbelstudies krijgen we mooie openbaringen uit de Bijbel. Ik dwaalde rond op aarde, maar Hij heeft mij gevonden. Ik dank God dat Hij mij waardig heeft bevonden om zijn kind te mogen zijn. Nu heb ik een groot verlangen om elk vrij moment in de Bijbel te lezen. Soms vraagt iemand mij: Welk vers uit de Bijbel spreekt je aan?” Ik zeg dan: “Elk vers uit de Bijbel raakt mij.”
Mijn vrouw is erg positief over mijn verandering. Vroeger had ik veel negatiefs in mijn karakter, maar door het Woord en de kracht van de Heer is er veel veranderd in mij. Ik ben nu geboren uit de Geest en leef met Jezus Christus. Ik zie deze verandering ook in broeders om mij heen.
Het lijkt mij heel mooi als mijn vrouw ook gaat geloven in Jezus. Ik hoop dat zij ook aangeraakt zal worden als zij naar mijn doop komt.

Achmed, juni 2013