Er is maar één oplossing:
bidden in de naam van Jezus

Op een dag werd ik erg ziek en raakte helemaal verlamd. Ik kon zelfs niet meer vanuit mijn bed op een stoel gaan zitten. Ze zeiden dan: “Er is maar één oplossing: bidden in de naam van Jezus.”

 

Ik ben geboren als moslim in een dorp in Afghanistan, in de provincie Parwan. Ik was niet een erg praktiserend, was analfabeet en wist alleen dat ik als moslim geboren was. Wij waren een arm gezin. Alles ging goed totdat mijn verloofde en ik problemen kregen. De vader van mijn verloofde was veel geld verschuldigd aan een rijke man in ons dorp. Hij kon zijn schuld niet afbetalen en toen eiste de man dat hij zijn dochter aan zijn zoon als vrouw zou geven. Hij ging hier eerst niet op in maar toen kwamen de bedreigingen en werd ik ook bedreigd. Ik ben toen gevlucht naar een ander dorp. Vandaar ben ik gevlucht naar Iran, toen naar Turkije en vandaar naar Griekenland.

Ik ben elf maanden in Griekenland geweest. Wij waren met een hele groep vluchtelingen en we verbleven in een park. Daar zochten mensen van een kerk ons op om met ons over God en Jezus te praten. Zij vertelden dat Jezus ook een vreemdeling was op aarde, net als wij. Pastor Youssefi nodigde ons uit om naar de kerk te komen. In deze kerk was er vertaling in het Farsi en hoorde ik voor de eerste keer over Jezus, over zijn wonderen en over zijn liefde. Ik ben daar vijf of zes maanden geweest en kwam er vier tot vijf dagen per week. Ik hielp in de keuken met afwassen. Er werd namelijk ook eten gekookt voor de vluchtelingen in het park. De kerk was altijd open zodat we samen konden bidden en samen konden eten. Ik hoorde hier veel over de goedheid van Jezus van pastors Youssefi en Philips.

Op een dag werd ik erg ziek en raakte helemaal verlamd. Ik kon zelfs niet meer vanuit mijn bed op een stoel gaan zitten. De kerk heeft toen gezorgd dat ik naar het ziekenhuis kon gaan. Ik ben daar 12 dagen geweest. Zij konden echter niet veel voor mij doen. De behandeling zou heel veel geld kosten en ik had niets. Ik kreeg wel een infuus. Pastor Philips en de andere broeders kwamen mij regelmatig opzoeken in het ziekenhuis. Ze zeiden dan: “Er is maar één oplossing: bidden in de naam van Jezus.” Dat heb ik 9 tot 10 dagen lang gedaan, steeds maar bidden: “Heer Jezus genees mij.” Verder had ik niemand en vroeg ik mij af hoe het verder moest. Ik ben toen toch beter geworden. Het was echt een wonder. Toen ik weer in de kerk was, heb ik om de doop gevraagd. Ik ben eind 2009 gedoopt. Ik was tot geloof gekomen omdat ik wist dat Jezus mij genezen had. Ik kan niet in de Bijbel lezen, maar ik ging wel steeds naar de diensten en luisterde naar de preken. Zo leerde ik meer over Jezus. Ik heb daar ook de film over het leven van Jezus gezien. Maar mijn situatie was nog steeds vol problemen. Vanuit Griekenland verder reizen is bijvoorbeeld heel moeilijk. Veel mensen proberen het wel vijf of zes keer en worden steeds weer teruggestuurd. Vaak duurt het wel drie of vier jaar voor het iemand lukt om weg te komen. Bij mij lukte het echter in één keer. Ik bad ook steeds in de naam van Jezus. Hij helpt mij steeds weer. Dit was ongeveer een maand nadat ik gedoopt was.

Toen ik in Nederland kwam kreeg ik een interview. Ik ben een beetje doof en begreep ook niet precies waar het allemaal over ging. Zo kwam er in het interview te staan dat mijn geloof Islam was. Ik heb dat toen laten staan omdat ik niet wist dat het belangrijk was. Achteraf gezien heb ik daar erg spijt van, maar het is nu eenmaal zo gebeurd. Ik ben in juli 2010 in Nederland gekomen.
Voor mijn doop had ik veel stress en was ik bang. Nu heb ik rust en vrede gevonden. Jezus weet wat er met mij gaat gebeuren en dat geeft mij rust. In de 30 jaar dat ik in Afghanistan was had ik nooit gehoord over zo iemand als Jezus die doden opwekt en 5000 mensen te eten geeft. Ik dank Hem elke dag voor mijn gezondheid, mijn eten en mijn onderdak.

Eshagh M.