Door Jezus
van drugsverslaving bevrijd

Na de doop voelde ik mij helemaal anders en heb ik iedereen verteld dat ik gedoopt ben. De God van de Islam kon niets voor mij doen, maar ik weet nu dat ik alleen door Jezus heb kunnen stoppen met drugsgebruik.

 

Ik ben 30 jaar oud en opgegroeid in een orthodox moslim gezin. Zes jaar geleden ben ik met F. getrouwd en we hebben een zoon van bijna twee jaar. Voordat ik trouwde was ik verslaafd aan drugs. Ik maakte veel ruzie en was dag en nacht met drugs bezig en heb veel slechte dingen gedaan. De eerste keer dat ik gebruikte was ongeveer twaalf jaar geleden. Ik heb ongeveer zes jaar gebruikt. Mijn familie wilde heel graag dat ik zou stoppen. Ze hebben gebeden, dokters en psychologen geraadpleegd, maar niets hielp. Het werd elke dag alleen maar slechter. Een vriend van mij die vroeger ook gebruikte, was gestopt via een programma van de N.A. (te vergelijken met de A.A.) Hij zei tegen mij: “Als je echt wilt stoppen, breng ik je in contact met een groep mensen die je graag willen helpen. Samen zijn we naar die groep gegaan die in een park bijeen was. Na twee of drie gesprekken met hen besloot ik om te stoppen met drugsgebruik.

Deze mensen spraken ook met mij over God. Ze zeiden: “Als je echt wilt stoppen moet je dat rechtstreeks aan God vragen, het hoeft niet via mensen.” Wanneer iemand besluit om te stoppen met drugs is dat eigenlijk een wonder. Ik voelde dat er iets bijzonders aan deze groep mensen was. Zij hadden een programma van 12 stappen dat ik moest volgen. Toen ik hen beter leerde kennen, zei iemand tegen mij: “Alles wat we je vertellen komt eigenlijk uit de Bijbel. Zij gaven geen bijbelstudie, maar spraken veel over de liefde en vrede van God. Zij zeiden: “God heeft jullie uitgekozen om niet meer verslaafd te zijn.” Ik was eigenlijk bang voor God. Ik dacht dat Hij gevaarlijk was en altijd mensen wilde straffen. Zij zeiden: “Je hoeft niet bang te zijn voor God. Hij is liefde en vrede.” In 20 dagen was ik lichamelijk gestopt met drugs. Geestelijk was ik echter nog niet vrij. Dat duurde veel langer. Ik ben nu helemaal vrij van de behoefte aan drugs.

Op een gegeven moment kreeg de groep problemen met de overheid. Ze mochten geen samenkomsten meer beleggen. Zij mochten ook niet vertellen waar hun lessen op gebaseerd waren. Ik kreeg ook een politiek probleem en moest Iran verlaten. Eind oktober 2012 ben ik in Nederland gekomen en eind december kwamen wij in het AZC Leersum. Eerst ging ik een paar keer naar de zondagse samenkomsten van de Evangeliegemeente Elim. Vanaf maart gingen we elke zondag en ook naar de bijbelstudies. Tijdens de diensten hoorde ik over de liefde en vrede van God. Ik herinnerde me toen dat ik hetzelfde van de groep in Iran gehoord had. Toen wist ik dat alles waar ik naar gezocht had, hier te vinden was. Ik begreep toen dat ik eigenlijk altijd al naar de liefde en vrede van Jezus gezocht had. Drugs hadden mij onechte energie gegeven, wel even een goed gevoel, maar op niets gebaseerd. In de samenkomsten was het heel anders, daar was echte liefde en vrede. Ik hoorde ook dat je eigenlijk opnieuw geboren werd als je in Jezus ging geloven. De groep in Iran had ook gesproken over opnieuw geboren worden.

Gilbert, een Armeense vriend, had in Iran tegen mij gezegd: Je krijgt de liefde en vrede van God, als je de deur van je hart opent, dan raakt de Heilige Geest je aan.” In Nederland begreep ik pas dat Gilbert over het geloof in Jezus gesproken had. Dat wist ik toen nog niet omdat daar niet over gesproken mocht worden in Iran. De Bijbel is in Iran ook verboden.
Ik leerde Fariba kennen toen ik echt veranderd was. Zij zag dat ook en we zijn getrouwd. In Nederland begrepen we pas dat het eigenlijk een wonder van Jezus was waardoor ik veranderd ben. We begrepen toen pas dat we al in Iran over het christelijk geloof gehoord hadden en we besloten christen te worden.
Iemand op het AZC vertelde dat we gedoopt konden worden. Omdat ik niet wilde dat iemand wist dat we gedoopt zouden worden, zijn we naar een andere kerk gegaan. Op 28 april 2013 zijn we in de Koreskerk in Apeldoorn gedoopt. Ik wilde zo mijn nieuwe leven vieren. Na de doop voelde ik mij helemaal anders en heb ik toch iedereen verteld dat ik gedoopt ben. De God van de Islam kon niets voor mij doen, maar ik weet nu dat ik alleen door Jezus heb kunnen stoppen. Alles is nu in orde. Ik heb alle problemen achter mij gelaten. Nu wil ik mensen die dezelfde problemen hebben als ik vertellen dat zij alleen Jezus nodig hebben om bevrijd te worden.
Mohammad

Ik ben niet bij de gesprekken geweest die Mohammad Reza met de groep in Iran gehad heeft maar hij heeft mij er wel alles over verteld. Ook toen we getrouwd waren bleef hij nog naar de samenkomsten van de groep gaan. Van de moeder van hem hoorde ik dat het eigenlijk een wonder is dat hij heeft kunnen stoppen.
Toen we in Nederland kwamen en naar de Evangeliegemeente Elim geweest zijn, zei Mohammad Reza tegen mij: “Alles wat er in de kerk gezegd wordt, heb ik al in de groep gehoord. Mijn eerste ervaring in de kerk was echt bijzonder. Iedereen was blij en ging direct met God praten. In de Islam was er altijd iemand tussen ons en God. We konden nooit direct tot God praten, maar nu we tot geloof in Jezus zijn gekomen, ervaar ik dat wel. Alles wat ik wist was eigenlijk bijgeloof, ik had geen geloof. Nu geloof ik echt in God zelf. In de Islam hoorde ik bijvoorbeeld dat als iemand je een klap geeft, je het recht heb hem ook een klap te geven. In de kerk hoorde ik dat wij moeten vergeven en dat God ook ons vergeeft. Ik ben nu verliefd op de liefde van Jezus.

Fariba