NIEUWS

Levende Hoop

Levende Hoop

“wie zich over een arme ontfermt, eert God” Spreuken 4:13.
Deze tekst is het motto van het boek Levende Hoop van Amber van Schooneveld. In het boek geeft zij op een heel ontspannen manier aan hoe het voor ons, rijke christenen, mogelijk is om iets voor de armen dichtbij of veraf te doen.

De rode lijn in het boek is de vaste overtuiging dat God van ieder mens op aarde houdt en dat ieder kind belangrijk is omdat God hem of haar geschapen heeft.

Een tweede lijn het het gegeven dat God al goede werken voor ons heeft voorbereid die we mogen gaan doen. Dit is geen last of plicht maar een manier om je bestemming in het leven te vinden. Als je precies doet waar je voor geschapen bent, vindt je blijdschap, zin en voldoening. Dan ga je leven vanuit de hoop die in je is. Gebrek aan hoop is de diepste oorzaak van armoede. Het onstaat als mensen tot de conclusie komen: “Niemand bekommert zich om mij”, “Het lukt toch nooit”, “Ik ben een mislukking”. Als een kind geen hoop meer heeft, heeft het ook geen kracht om iets van zijn leven te maken. Als je een kind duidelijk kunt maken dat hij belangrijk is omdat God van hem houdt, is dat de eerste stap om armoede te overwinnen. Daarna ook praktische hulp geven zoals Compassion doet met hun sponsorprogramma is dan een natuurlijke stap.

Een citaat om je iets van de sfeer van het boek te laten proeven. Als het smaakt naar meer, is het een idee om het in de vakantie eens te gaan lezen:
Post-it briefjes
“Eén ding wil ik als christen absoluut niet: weer een last erbij op mijn schouders. Soms lijkt het wel alsof ik iedere week naar de kerk sjok om weer iets te ontdekken dat ik ook nog noet doen – zo’n geel Post-it briefje dat op mijn voorhoofd wordt geplakt, een herinnering van buitenaf aan nog meer assecoires die ik voor mijn geloof nodig heb. Nog meer bidden. Nog meer Bijbellezen. Meer tienden geven. Meer evangeliseren. meer doen voor de armen. Al gauw zit ik helemaal onder de Post-it briefjes, maar bij de eerste de beste windvlaag worden ze er allemaal weer afgeblazen.
Wat in de Bijbel staat over de armen is geen lijstje van dingen die ik nog moet doen, geen extra last op mijn schouders. God wil me veranderen in een nieuw iemand. Hij wil dat ik in de van Christus rust vind. En als die liefde van Christus mijn motivatie bij alles wordt, dan zal mijn liefde voor de armen op een natuurlijke manier vanuit mijn hart tevoorschijn komen.”

Levende Hoop, Amber van Schooneveld, Highway Media 2010

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *