NIEUWS

L van Levensstijl

L van Levensstijl

We hebben het vaak over het volgen van Jezus, maar wat houdt dit nu in de praktijk in? Is het ook mogelijk om Jezus te volgen als je boodschappen doet in de supermarkt of heeft dat er niets mee te maken? Is het volgen van Jezus een levensstijl en zo ja, hoe zou die levensstijl er dan uit zien?

Het boek ‘L van Levensstij’l, abc van een rechtvaardig en duurzaam leven’ van Ruth Valerio is een goede start om een antwoord op deze vraag te ontdekken. In 26 hoofdstukken van A tot Z bespreekt zij allerlei thema’s waar je als christen tegen aanloopt als je nadenkt over hoe je als christen elke dag leeft. Bijvoorbeeld de B van biologisch, de D van discipelschap of de S van soberheid.

Zij begint met de A van activisten. Volgens haar is elke christen een activist, hij of zij is een volgeling van God wiens actieve karakter goed uitkomt in psalm 14:7-9:
“die de verdrukten recht verschaft,
die de hongerigen brood geeft.
De HERE maakt de gevangenen los,
de HERE maakt de blinden ziende,
de HERE richt de gebogenen op,
de HERE heeft de rechtvaardigen lief;
de HERE behoedt de vreemdelingen,
wees en weduwe houdt Hij staande,
maar de weg der goddelozen maakt Hij krom.”

De actieve natuur van Jezus komt mooi tot uiting in Lucas 4:18,19: “De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.”
We kunnen nooit alles herstellen in de huidige wereld, maar we kunnen wel alvast doen wat we kunnen in de zekerheid dat Jezus ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde heeft beloofd. Dan zal er geen dood en geen pijn meer zijn maar zal Gods Koninkrijk in volle heerlijkheid openbaar worden. Daarvan kunnen we nu al getuigen in woorden en met onze levensstijl.

Ruth Valerio, L van Levensstijl, ABC van een rechtvaardig en duurzaam leven, Buijten & Schipperheijn 2006, Time to Turn-reeks deel 1

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *