NIEUWS

Jezus heeft het kerkgebouw verlaten

Jezus heeft het kerkgebouw verlaten

 Adri Veldwijk, directeur van de Evangelische Zendings Alliantie schreef onlangs in Uitdaging over een boek dat diepe indruk op hem gemaakt heeft. Het is: ‘Jesus has left the Building’ van Paul Vieira, in 2007 in Nederlandse vertaling verschenen.

Bono, leadzanger van U2, is een gelovige en hij is zeer betrokken in de strijd tegen armoede en onrecht. Zijn stelling is scherp: “Met zo weinig betrokkenheid (lauwheid) vanuit de kerk naar de arme medemens kan Jezus niet meer in het midden zijn. Hij heeft het kerkgebouw verlaten.” Het zal maar van je eigen kerk gezegd worden!

Paul Viera heeft deze uitspraak gebruikt voor zijn boek waarin hij zijn ervaringen heeft opgeschreven. Viera was teleurgesteld in zijn gemeente die zich voornamelijk bezighield met interne zaken (kerkordes), voornamelijk op zondag kerk was, met een kerkdienst die op de eigen gelovigen was afgestemd en zich weinig bekommerde om een wereld die verloren gaat. Viera trekt eropuit en bezoekt jongeren in hun omgeving (discotheken, cafe’s, hangplekken) en toont oprechte belangstelling voor hun omstandigheden, leefwereld en leegheid. Zijn zoektocht is boeiend..
Inspirerend om te lezen is hoe Paul vorm geeft aan ‘gemeente-zijn’ en de Bijbel laat zien op een manier die verrassend is.

Een voorbeeld. Ik ben opgegroeid met de gedachte dat God Sodom en Gomorra heeft verwoest vanwege de sodomie. Paul laat zien dat God andere redenen had die in Ezechiël (na Sodom en Gomorra) in hoofdstuk 16:48 ev. duidelijk worden: “Terwijl zij (Sodom en Gomorra) zich toch, omdat ze genoeg te eten hadden en onbezorgd van hun rust konden genieten, hoogmoedig gedroegen en niets deden voor de armen en de machteloze. Ze verhieven zich boven de anderen, wat ze deden vond ik gruwelijk. Ik zag het en heb hen weggevaagd.”

Het was niet uitsluitend de ontucht die voor God reden was om de steden te verwoesten maar trots en dat ze met hun rijkdom niets deden voor de arme en machteloze.
Paul vertaalt dit naar onze tijd en stelt dat de grote winsten die het ‘westen’ boekt ten koste gaan van de medemens (o.a. door uitbuiting en kinderarbeid) in de arme continenten. 95% van de rijkdom zit bij 5% van de wereldbevolking (voornamelijk in het westen) en ik hoor bij de 5%. Dit zal de aanklacht van God zijn aan het westen in Zijn oordeel.

En wat doet de kerk? Op dit moment is er sprake van een economische crisis, voorafgegaan door een financiële crisis. Toen Paul dit boek schreef was daar nog geen sprake van. Ik denk dat God nu tot ons spreekt en wil laten zien dat als wij niet goed met onze rijkdommen omgaan (om anderen te helpen) Hij dit van ons wegneemt. Wij hebben de rijkdommen ontvangen om te investeren in Zijn Koninkrijk. Geldzucht is de bron van alle kwaad.

Dit boek heeft mij aan het denken gezet en gegrepen. De Michacampagne is een goed initiatief maar als we ons geweten sussen door een gift over te maken hebben we het niet begrepen. De gemeente moet anders functioneren. Preken die levens doen veranderen (meer op Christus lijken). Niet alleen de kerkdeuren open zetten maar de kerk uit gaan! De buurt in. Behoeftige mensen opzoeken. Belangstelling tonen, leegte opvullen met de liefde van Jezus en praktisch helpen daar waar nodig is. Daar zal Jezus straks naar vragen. Wat hebben jij en ik gedaan voor de armen, dorstigen, gevangenen? Ik heb een droom: zal mijn kerkgebouw zondag leeg zijn? Niet omdat Jezus de gemeente heeft opgenomen maar omdat wij Jezus zijn gevolgd, de wereld in, om op Hem te lijken. Niet dromen maar doen. Ook voor mij. De tijd dringt. Jezus komt spoedig. Ik kan dit boek van harte aanraden. Maar let op: het is niet vrijblijvend. Durf je het te lezen?

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *