NIEUWS

Het groene hart van het geloof

Het groene hart van het geloof

Duurzaamheid en het groene denken is hét thema van dit moment. De Brit Dave Bookless schreef er het boek ‘Het groene hart van het geloof’ over. Een boek vol hoop dat het denken van christenen kan veranderen. De schepping is volgens de directeur van A Rocha Groot-Brittannie een natuurlijke plek om God te ontmoeten. Hij droomt van een levensstijl die een voorbeeld is van zowel ecologische duurzaamheid als van licht en blij leven in Gods wereld.

Tijdens het weggooien van huisvuil op een vuilnisbelt op een schitterend vakantie-eiland rees plotseling de vraag: „Hoe denk je dat Ik me voel over wat jullie doen met Mijn wereld?” De vuilniszakken in zijn hand symboliseerden opeens zijn misbruik van Gods schepping.

„Ik had de Bijbel altijd gelezen als het verhaal van God en mensen, waarin het draait om de redding van zielen, niet de redding van de planeet”, zegt Dave Bookless, directeur van de christelijke natuurbeschermingsorganisatie A Rocha in Engeland. „Ik ben echter gaan inzien dat beide ertoe doen en dat het een het ander niet uitsluit.”
De Bijbel herlezend, valt hem op hoe vaak erin wordt gesproken over de zorg van de Schepper voor de hele aarde. „Na de zondvloed sluit God niet alleen met Noach een verbod, maar met alle levende wezens en de aarde zelf (Genesis 9).”

De opdracht die de Schepper in Genesis 1 geeft, om de aarde voor Hem te beheren, heeft de mens veelal verkeerd geïnterpreteerd, stelt Bookless. „Van “onderwerpen” hebben wij “overheersen en vernietigen” gemaakt, in plaats van Gods beeld te weerspiegelen.”
De zorg voor de natuur is voor de auteur van “Het groene hart van het geloof” onlosmakelijk verbonden met het dienen van Christus. „In Kolossensen 1 vers 16 herinnert Paulus ons eraan dat alle dingen door en vóór Jezus Christus geschapen zijn. Wat zal Hij dan denken van de vervuiling, de ontbossing en de klimaatverandering die we veroorzaken met onze hebzucht en onverschilligheid.”

Wie de Bijbelse boodschap van goed rentmeesterschap serieus neemt, zal zijn levensstijl kritisch moeten bezien, stelt Bookless. „We plegen roofbouw op de schepping. Wanneer wereldwijd iedereen de westerse levensstijl zou hanteren, zouden er minstens drie planeten nodig zijn om in de behoeften te voorzien.”

Het zijn juist de armen in de Derde wereld die het meest te lijden hebben van de klimaatsverandering door onder andere langere perioden van droogte of door heviger stormen en overstromingen. Als we ons willen inzetten voor hen kunnen we niet langer volstaan met giften geven maar zal onze levensstijl moeten veranderen. Dave Bookless geeft hier een goede bijbelse onderbouwing voor en praktische aanzetten wat we concreet zouden kunnen doen.

Dave Bookless, Het groene hart van het geloof, zorg voor Gods wereld, Kok Kampen, 2009. In samenwerking met A. Rocha.

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *