Artikelen

Articles Gijs van den Brink

[/ vc_column_text]

[/ vc_column_text] [/ vc_column_inner]

[/vc_column_inner][/vc_row_inner]
B

Basisprincipes van een woongroep
Bewust ongehuwd omwille van het Evangelie.  

C

Christen in een multiculturele samenleving

D

De achtergrond van het evangelie naar Johannes
De actualiteit van het boek Openbaring
De canonvorming van het NT
De eindtijd in Daniel en de weeklacht van Jezus over Jeruzalem
De geestesdoop in de vroege kerk
De gemeente als vriendenkring
De ‘gemeente aan huis’ in het NT
De Heilige Geest in het NT
De hemel in het Nieuwe Testament
De hel in het Nieuwe Testament
De verloren roeping van het celibaat
De hemelse samenkomst
De hermeneutiek van schriftgeleerden en apostelen
De hoop van de wereld
De huiskerk beweging
De inspiratie van de Schrift
De kerk als voorbeeldsamenleving
De literaire onafhankelijkheid en de synoptische evangeliën 
De menswording van de Zoon
De toekomst van Jeruzalem
De universele betekenis van de collecte
De woongroep als intentionele gemeenschap
Discipelschap in het Nieuwe Testament
Dooppraktijk en gemeentevorming
Duurzaamheid in de eindtijd

E

‘Emerging church’ 50 jaar oud
‘Een kind is ons geboren’

F

Feest in het Koninkrijk van God

G

Gastvrijheid is goud
Gebed en aktie
Geboeid door Herman Ridderbos
Geboeid door Moltmann
Gemeenschap van goederen

H

Hermeneutiek en principes van exegese
Hoe Jezus het boek Daniel las
Het christelijke huwelijk
Het geslachtsregister van Jezus Christus
Het gezag van de Bijbel 
Het Koninkrijk van God in de prediking van Jezus
Het milennium of duizendjarig rijk
Het nut van gaven van de Geest
Het onderwijs van de apostelen
Het Oude Testament als bron
Het vrijheidsideaal van het Onze Vader
Het ‘Woord van de Heer’ en de geest van profetie
Hoe Jezus de Psalmen las
HSV of NBV?
Huiskring en businessunit

I

Interpretatie of toepassing?
Is de apostel Johannes meer dan een profeet?
Is het literaire genre een betrouwbaar criterium?

J

Jezus als vluchteling en dakloze 
Jezus en de Mensenzoon

Jezus over heil voor de volkeren

K

Kenmerken van christelijk onderwijs
Kunnen historisch onderzoek en charismatische uitleg samengaan?

L

Landbelofte en herstel van Israël in het NT
Leefgemeenschap en hulpverlening

M

Meerdere vertalingen: voordeel of nadeel?

N

NBV en de geestesgaven in 1Kor.12

O

Onze huizen in het licht van het Evangelie
Opwekking en gemeenschap
Oudsten in het Nieuwe Testament

P

Paradoxen in de Bijbel
Politieke opdracht van de gemeenschap

S

Living together meaningful
creation Creation and re-creation
Sexual harassment
Does Jesus speak in Matthew 24:30 about his return?

V

Early Christian prophets and the formation of the NT
Visionary experiences of Johannes
Liquid church
Free forms of Church-being

W

What is a sermon?
Where are the dead? 
Willibrord translation and Bible teaching [/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]

[/ vc_column] [/ vc_row]