Privacy verklaring

 1. PRIVACY STATEMENT VAN STICHTING ELIM

Jouw privacy is belangrijk voor ons. We gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Stichting Elim verwerkt jouw persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons verwerkt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

 1. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Stichting Elim kan persoonsgegevens van je verwerken, doordat je gebruik maakt van de producten of diensten van Stichting Elim, en/of omdat je deze afgeeft via een van onze communicatiekanalen (websites, e-mail, reactiekaarten of telefoon). Stichting Elim kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Jouw voor- en achternaam
 • Jouw adresgegevens
 • Jouw telefoonnummer
 • Jouw e-mailadres
 • Jouw IBAN nummer

In sommige situaties (aanmelden voor activiteiten, conferenties of cursussen) is het noodzakelijk om aanvullende persoonsgegevens te registreren om de desbetreffende dienst te verlenen. Deelnemers en vrijwilligers worden hier van te voren over op de hoogte gesteld.

 1. WAAROM STICHTING ELIM GEGEVENS NODIG HEEFT

Stichting Elim houdt een relatieadministratie bij. Onder relaties verstaan we: donateurs, (rechts-) personen die nieuwsbrieven ontvangen, (rechts-)personen die producten of diensten afnemen of van wie Stichting Elim producten of diensten afneemt en personen die deelnemen aan activiteiten.

Stichting Elim verzamelt uitsluitend persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar processen ten behoeve van de hierboven genoemde relaties. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

 1. HOE STICHTING Elim PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT

Stichting Elim heeft een website. Wanneer je op deze website diensten afneemt dan worden de noodzakelijke persoonsgegevens via formulieren verzameld. Persoonsgegevens worden ook verzameld wanneer je je aanmeld als financiële partner of wanneer je je aanmeldt voor een (digitale) nieuwsbrief. Jouw persoonsgegevens worden ook vastgelegd wanneer je een gift overmaakt naar Stichting Elim via jouw eigen bankrekening.

 1. WETTELIJKE BASIS VOOR HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Stichting Elim vraagt waar nodig om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. De toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens kan ten alle tijden ingetrokken worden. Je kunt gebruik maken van jouw recht tot inzage, aanpassen of verwijderen (Zie ook: 6. Jouw rechten). Voor het afnemen/leveren van sommige producten en/of diensten is Stichting Elim genoodzaakt om persoonsgegevens te verwerken. Hiervoor geldt de “uitvoering overeenkomst” als wettelijke grondslag. Stichting Elim houdt het recht om een overeenkomst te ontbinden indien een leverancier of klant zich verzet tegen het verstrekken van persoonsgegevens. Stichting Elim zal jouw gegevens alleen gebruiken voor de doelstelling waarvoor je het gegeven hebt. Stichting Elim kan je informeren over andere ontwikkelingen wanneer er gerechtvaardigde aannamen zijn dat je daar interesse in hebt.

 1. JOUW RECHTEN

Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Daarnaast heb je ook te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens over te dragen aan jou zelf of een andere organisatie en heb je het recht om bezwaar te maken op de verwerking van jouw gegevens. Om gebruik te maken van één van deze rechten kunt je schriftelijk een verzoek indienen via info@elim.nl. Stichting Elim zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 1 maand, op jouw verzoek reageren.

 1. BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS

Betrokkenen die langer dan 7 jaar geen materiële of immateriële betrokkenheid bij Stichting Elim hebben getoond worden in het volgende kalenderjaar verwijderd. Het ontvangen van (digitale) nieuwsbrieven wordt ook gezien als betrokkenheid.

 1. AUTOMATISCHE BESLUITVORMING

Binnen Stichting Elim wordt er geen gebruik gemaakt van profiling: Dat wil zeggen op basis van analyse van in de organisatie aanwezige kennis nieuwe potentiële relaties benaderen.

 1. DELEN MET ANDEREN

Stichting Elim verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van haar eigen (uitbestede) processen, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

 1. DOORGIFTE BUITEN DE EU

Alle software voldoet aan de Europese regelgeving en ook de dataprocessing zal te allen tijde plaatsvinden onder een beschermingsniveau dat passend is conform de Europese wetgeving. Het is mogelijk dat het verwerken van de data buiten Europa plaatsvindt.

11. WEBSITE EN COOKIEBELEID

Op de social media kanalen en websites van Stichting Elim worden via cookies algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Elim gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

12. VRAGEN OVER HET PRIVACYBELEID

Stichting Elim houdt het recht om het privacybeleid te wijzigen. Je kunt te allen tijde het actuele privacybeleid van stichting Elim inzien via de website. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via info@elim.nl

13. BEVEILIGEN

Stichting Elim neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Elim maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Elim verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Elim op via info@elim.nl

Stichting Elim Bergweg 7, 3941 RA Doorn, 0343-417064. KvK-nummer: 41180159