Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 ligt weer achter ons.

In het onderstaande verslag vindt u een korte impressie. De bediening van Elim speelt zich af in vier kringen, elk met een eigen betrokkenheid: de woongemeenschap en het open huis, de gastvrije gemeente in Doorn, de vriendenkring in Nederland en projecten in het Midden Oosten en Azië. In alle kringen leggen we de nadruk op duurzaamheid, vriendschap en trouw.
In het Jaarverslag Elimprojecten 2020 leest u over onze activiteiten in de Derde Wereld en in het Jaarverslag Stichting Elim 2020 over de activiteiten van de leefgemeenschap en de huiskerk in Doorn.
Mocht u na het lezen van de verslagen nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
Gijs van den Brink

Contactgegevens en verslagen stichting Elimprojecten

RSIN nummer:       821799320
KVK nummer:         30279016
Adres:                      Bergweg 7, 3941 RA Doorn
Mailadres:                info@elim.nl
Telefoon:                  +31 343 417064

Doelstelling: Het delen van Gods liefde, zoals getoond in Jezus Christus, met de armen overal ter wereld, zodat zij een menswaardig bestaan hebben in sociaal, geestelijk en economisch opzicht.
Jaarverslag: Jaarverslag Elimprojecten 2020
Beleidsplan en bestuur:  zie Beleidsplan 2021
Financiën: zie Jaarrekening Elimprojecten 2020

Activiteiten 2021:
In het eerste kwartaal 2021 zijn er twee bestuursvergaderingen gehouden.
In maart 2021 is er een nieuwsbrief maart 2021 verstuurd met een verslag van de ontvangen en uitgekeerde gelden.
In juni 2021 is er een nieuwsbrief juni 2021 verstuurd met een verslag van de ontvangen en uitgekeerde gelden.

 

Contactgegevens en verslagen stichting Elim

RSIN nummer:        006342474
KVK nummer:          41180159
Adres:                       Bergweg 7, 3941 RA Doorn
Mailadres:                 info@elim.nl
Telefoon:                   +31 343 417064

Jaarverslag: Jaarverslag Stichting Elim 2020
Beleidsplan en bestuur
: zie Beleidsplan Stichting Elim 2021
Financiën: zie Stichting Elim Jaarrekening 2020

Activiteiten 2021:
In januari 2021 is er een bestuursvergadering gehouden.
In juni 2021 is de tweede bestuursvergadering van dit jaar gehouden.