Toen zag ik een man in witte kleren en hij stak mij zijn hand toe

Toen zag ik een man in witte kleren en hij stak mij zijn hand toe. Toen zag ik een man in witte kleren en hij stak mij zijn hand toe. En ik gaf hem een hand. Toen ik hem een hand gaf ging er achter hem een deur open. En ik zag een grote tuin met heel veel mensen. De man zei: je bent niet alleen, kijk maar. Zij zijn allemaal bij jou en ik ben ook bij jou.

Ik ben als moslima geboren en ik geloofde serieus in Allah.
Toen ik in Ter Apel was, was ik heel erg onrustig en bad ik veel tot Allah. Op een dag wilde ik iets pakken van de kast en toen zag ik een Arabisch boek. Ik pakte dat boek en dacht dat het een Koran was. Ik kan namelijk niet lezen.
Ik sloeg het boek open en ging weer bidden. Ik zei daarbij een hoofdstuk uit de Koran op dat ik uit mijn hoofd ken. Even later liet ik het Samaneh zien en die moest erg lachen. Want het was geen Koran, maar een Bijbel. Dat zette mij wel aan het denken.

Toen we in Leersum kwamen waren er wekelijks bijbelstudies in onze kamer, maar ik bleef altijd buiten de kamer zitten. Er kwam een tijd dat ik grote strijd kreeg. Overal moeilijkheden, met onze procedure en met mijn dochter in Iran die zwanger was. Alles was heel moeilijk en ik moest veel huilen. Ik voelde me ook heel erg alleen. Toen kreeg ik op een nacht een droom. Ik was die avond ook weer heel verdrietig geweest en had veel gehuild. Ook in mijn droom moest ik huilen. In de droom zei ik: ‘ik ben helemaal alleen’. Toen zag ik een man in witte kleren en hij stak mij zijn hand toe. En ik gaf hem een hand. Toen ik hem een hand gaf ging er achter hem een deur open. En ik zag een grote tuin met heel veel mensen. De man zei: je bent niet alleen, kijk maar. Zij zijn allemaal bij jou en ik ben ook bij jou. En dat zei hij daarna nog twee keer. In totaal drie keer. Ik ben bij jou.

Na die droom geloofde ik dat Jezus God is en dat hij tot mij sprak.
En nu gebeurt het nog regelmatig dat als ik druk ben in mijn hoofd, dat ik die stem weer hoor in mijn hoofd: Ik ben bij je.
Ik bid nu ook veel voor anderen, dat zij ook van de duisternis naar het licht zullen komen.

 

Opgetekend door GvdB 16-01-2018