Nu praat ik met God
als een kind met zijn vader

Ik was altijd bang dat God mij zou straffen omdat ik een zondaar ben. Ik was onrustig en had geen vrede. Ik dacht: “God luistert niet naar mij omdat ik een zondaar ben.”

 

Toen we in Iran woonden keken wij, mijn dochter Mandana, haar zoontje Alireza en ik, regelmatig naar christelijke satelietzenders. Er werden goede dingen gezegd over Jezus, maar ik begreep er niet veel van. Ik vond het wel mooi en keek samen met hen. Mijn dochter Mandana was in Iran al tot geloof in Jezus Christus gekomen, maar zij durfde er met niemand over te praten, ook met mij niet. Zij was bang dat het bekend zou worden en dat zij daardoor in de problemen zou komen.
Toen wij in Nederland kwamen, gingen we op zoek naar een kerk. Via een kennis kwamen terecht bij Gijs van den Brink van de Evangeliegemeente Elim in Doorn. Zo kwamen we in contact met Moseen Rahmany die bijbelstudies en samenkomsten in het Farsi houdt. Mijn dochter Mandana ging naar de bijbelstudies en samenkomsten. In december 2011 s zij gedoopt in de Evangeliegemeente Elim. Toen wist ik zeker dat zij een christen was. Daarvoor wist ik alleen dat zij geïnteresseerd was in het christelijk geloof. Zij sprak veel over Jezus en over de bijbel. We keken ook samen naar christelijke films zoals de ‘Jezusfilm’, een film over het leven van Jezus.

Na verloop van tijd merkte ik de positieve veranderingen in het gedrag van Mandana.
Dit alles begon mijn hart te raken. Het was allemaal zo anders als ik gewend was. Ik ben nu 61 jaar en het grootste deel van mijn leven heb ik in angst geleefd. Ik was altijd bang dat God mij zou straffen omdat ik een zondaar ben. Ik was onrustig en had geen vrede. Ik dacht: “God luistert niet naar mij omdat ik een zondaar ben.” Ik had altijd een tussenpersoon nodig, die voor mij tot God bad. Ik had zelf geen direct contact met God. Het was heel moeilijk.
Mandana vertelde in Nederland steeds dat God onze Vader is, die in de hemel is. Dat we niet bang hoeven te zijn voor God, maar dat Hij naar ons luistert als we vergeving aan Hem vragen voor onze zonden. Dat Hij ons dan vergeeft omdat Jezus voor onze zonden aan het kruis is gestorven. Zij vertelde dat we direct een relatie met God kunnen hebben omdat we zijn kinderen worden als we in Hem geloven. Zij sprak over vergeving en over liefde en dat Jezus een vriend van zondaren is. Dit vond ik erg mooi en geleidelijk aan begon ik steeds meer te begrijpen van het evangelie.

Ik ging naar de samenkomsten en de bijbelstudies en leerde steeds meer tot ik kon zeggen dat ik ook een kind van God ben en dat ik opnieuw geboren ben. Ik weet nu dat al mijn zonden vergeven zijn en ik kan nu zelf met God praten. Vroeger dacht ik dat ik speciale woorden moest gebruiken om tot God te gaan en naar een speciale plaats moest gaan. Nu praat ik met God zoals een kind met zijn vader praat. Ik heb geen tussenpersoon meer nodig. Ik voel nu rust in mijn hart en ik ben niet meer bang voor God. Dit ervoer ik heel sterk toen ik na mijn doop in het ziekenhuis terecht kwam. De keer dat ik vóór mijn bekering naar het ziekenhuis moest was ik heel bang, maar nu was ik rustig omdat ik wist dat God bij mij was en dat Hij mij zou genezen. Dat heeft hij ook gedaan. Ik bid elke dag en ik ga met blijdschap naar de samenkomsten.

De preken van Moseen vind ik erg mooi. We proberen alles wat we horen in de praktijk te brengen. Zoals het liefhebben van andere mensen en hen vergeven wat zij ons aandoen. In het gebed van ‘Het Onze Vader’ staat ook dat God ons vergeeft zoals wij anderen vergeven. Dit gebed heeft mij erg aangesproken in de tijd dat ik tot geloof kwam. Voor mij was het heel bijzonder te horen dat ik een liefdevolle Vader in de hemel heb. Jezus heeft mij geleid uit de duisternis naar het licht. Hij heeft mijn ogen geopend. Vroeger was ik blind, maar nu kan ik zien. Hij is mijn Rots, mijn Redder en Verlosser. Ik ben niet meer bang voor de toekomst, want ik heb mijn leven in zijn handen gelegd. De Heilige Geest woont nu in mij en ik heb eeuwig leven. Ik dank God dat zijn zoon voor mij aan het kruis is gestorven en vertel ook andere mensen over het goede nieuws van Jezus.

Mina