Ik ben een andere persoon geworden

In de verhalen uit de Bijbel herkende ik mijn eigen leven. De Bijbel begon te leven voor mij en ik raakte er meer en meer in geïnteresseerd.

Ik ben geboren in een heel orthodox moslim gezin. Nadat ik enige tijd getrouwd ben geweest, ben ik gescheiden en bleef ik alleen achter met de zorg voor twee kleine kinderen. Die verantwoordelijkheid was heel moeilijk voor mij. Het was een hele moeilijke en eenzame tijd, nu 20 jaar geleden. Ik maakte mij zorgen hoe de toekomst van mijn kinderen eruit zou zien. Hierdoor werd ik depressief en geestelijk heel zwak. De hele familie zag dat het heel slecht met mij ging.

Mijn buurvrouw was een Armeense christen, maar zij voorspelde ook de toekomst via koffie. Eén van mijn vriendinnen wilde naar haar toe. Zij was ook moslim. Zelf had ik geen zin om naar deze vrouw te gaan, maar omdat mijn vriendin wel graag wilde gaan, ging ik met haar mee. Ik was nog steeds depressief en ik vertelde de vrouw over mijn problemen. Nadat we samen koffie gedronken hadden, zei de vrouw: “Ik ben verbaasd dat je je zoveel zorgen maakt, want ik zie iemand in jouw koffie, die wij Jezus Christus noemen. Ik zie dat Hij met open armen op je wacht”. Mijn vriendin nam alles op en gaf de cassette aan mij. Ik was niet erg onder de indruk en besteedde er verder geen aandacht aan. Het leven ging verder, maar ik voelde wel dat God steeds bij mij was.

Ik leidde mijn eigen leven en hield contact met de christenen in mijn buurt. Ik woonde in een wijk waar veel Armeense christenen waren. Zo’n 5 à 6 jaar geleden werd ik goede vriendinnen met een christenvrouw. Ik vertelde haar van mijn problemen. Altijd ging ik met mijn moeiten naar haar toe en elke keer als zij voor mijn problemen bad, werden die opgelost. Zo kwam ik tot de overtuiging dat dit het ware geloof was, want wat zij bad gebeurde steeds. Ik vroeg haar toen om een bijbel en zij gaf mij er één. In de verhalen uit de Bijbel herkende ik mijn eigen leven. De bijbel begon te leven voor mij en ik raakte er meer en meer in geïnteresseerd. Toen herinnerde ik mij ook wat de vrouw die Jezus in mijn koffie had gezien 20 jaar geleden had gezegd. Ik wist nu dat Jezus mij 20 jaar geleden al had uitgekozen en ik nam Hem aan als mijn Redder en Verlosser. Daarna veranderde alles. Ik ben een andere persoon geworden en ervaar nu de vrede van Jezus in mijn hart.

Twee jaar geleden ben ik gedoopt in een huiskerk in Teheran, in Iran. We kwamen elke zondag op een ander adres bij elkaar en steeds was er iemand anders die de dienst leidde. Omdat we in de Armeense wijk bij elkaar kwamen waar de buren allemaal christen waren, konden we dit doen. We zongen wel zachtjes om niet op te vallen. Meestal waren we met zo’n 10 tot 20 personen.

Marziey