Geschiedenis

Elim in vogelvlucht

 

1975 het begin

Twee echtparen komen in Doorn wonen op Bergweg 7; een gemeenschap, maar nog officieus en niet bewust.

1981 leefgemeenschap

De leefgemeenschap Elim wordt opgericht door drie echtparen. Samenwonen in gemeenschap van goederen, samen werken, gastvrijheid, open huis ….. , kortom, wat de Bijbel zegt: En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk; en telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden; (Handelingen 2:44-45)

1981 zendings- en ontwikkelingswerk

Gijs en Dieneke van den Brink maken een oriënterende reis naar India. Het gevolg hiervan zal niet gering blijken te zijn voor de jonge Elimgemeenschap.
Anno 2015 is er een directe praktische betrokkenheid bij vele projecten in wel zes ontwikkelingslanden, variërend van puur zendingswerk tot sociaal ontwikkelingswerk.

1985 huisgemeente

De gemeentekring wordt gevormd. Vanaf nu stelt Elim zich officieel op als kerkelijke gemeente.

1989 platform basisgemeenschappen

Elim start een platform voor evangelische basisgemeenschappen, waartoe zo’n vijfendertig gemeenschappen behoren. Van 1989 tot 2010 werden thema-avonden georganiseerd, als ook een jaarlijkse open dag.

2010 Multiculturele gemeente

Elim ontwikkelt zich tot een multiculturele gemeente. In ieder geval Iraans, Afghaans, Armeens, beetje Afrikaans, en Nederlands. Het gebeurt regelmatig dat op zondag de autochtone Nederlanders in de minderheid zijn.

Vier blikrichtingen

In 2016 richt de bediening van Elim zich nog steeds op de genoemde vier kringen, elk met een eigen betrokkenheid: de leefgemeenschap en het open huis, de gastvrije gemeente in Doorn, de leefgemeenschappenbeweging in Nederland en de projecten in de Derde Wereld. In alle kringen leggen we de nadruk op duurzaamheid, vriendschap en trouw.