NIEUWS

Is Jezus God?

Is Jezus God?

Waarom ik geloof dat Jezus God is

Wat de apostelen zeggen, die Jezus hebben gekend, is voor mij belangrijk. Thomas twijfelt enorm en kan niet geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood. Als Jezus een week later aan hem verschijnt, roept hij uit “mijn Heer en mijn God” (in Joh.20:28).

Paulus spreekt voortdurend over de Heer als hij over Jezus spreekt, Kurios. Kurios is Grieks voor het Hebreeuwse Adonai. Zo noemen de Joden God, want zijn naam spreken ze niet uit. Wij weten hoe de naam van God geschreven wordt: JHWH. Maar niemand weet hoe deze wordt uitgesproken.
Overal waar JHWH staat, lezen en zeggen de joden HEER, Adonai. En die naam HEER gebruikt Paulus voortdurend voor Jezus. Voor Paulus is Jezus God.

Maar het allerbelangrijkste is wat Jezus zelf zei. Bijvoorbeeld in Joh.14:6Ik ben de weg de waarheid en het leven. Alleen door Mij kan iemand bij de Vader komen”. En dan zegt Hij in 14:9 : “Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.”

Daarom kan Johannes zeggen dat Jezus het Woord en de stem van God is. Het Woord dat vanaf het begin bij God is. Dat Woord is naar de wereld gekomen en is mens geworden. (Joh.1)

Na kritiek van de joden op hem, geeft Jezus het volgende antwoord in Mat.11:19bde Wijsheid wordt in het gelijk gesteld door haar werken”. 
Jezus heeft het over zichzelf als hij het over de persoon die Wijsheid heet, spreekt. Hij zegt: kijk naar de werken die ik doe! En hij noemt zichzelf Wijsheid.

Wie is deze persoon die Wijsheid genoemd wordt? Dat is in het OT een benaming voor God. In het OT lezen we in het boek Spreuken dat de persoon Wijsheid de mensen roept. En we lezen dat deze Wijsheid al in de hemel was toen God de wereld schiep. (Spr.8:30)
Zo zegt Paulus later ook: Jezus is de kracht en de wijsheid van God.(1Kor.1:24)

Dus samengevat:
Jezus is het Woord van God
Jezus is de stem van God
Jezus is de Wijsheid van God
Jezus is de kracht van God
Jezus is het karakter van God.
Jezus is God

Gijs van den Brink

Print Friendly, PDF & Email