News

Is Jezus God?

Waarom ik geloof dat Jezus God is Wat de apostelen zeggen, die Jezus hebben gekend, is voor mij belangrijk. Thomas twijfelt enorm en kan niet geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood. Als Jezus een week later aan hem verschijnt, roept hij uit “mijn Heer en mijn God” (in Joh.20:28). Paulus spreekt voortdurend over […]

De boodschap van Jesaja

Ken je de boodschap van de profeet Jesaja? Weet je dat er in het OT wel 300 profetieën over de persoon en het werk van de Messias Jezus staan? En dat vele van deze profetieën door de profeet Jesaja werden ontvangen en doorgegeven? Luister hier naar de online les van Gijs van den Brink over […]

God persoonlijk kennen

Beluister hier de laatste preek over de vraag: hoe leer ik God persoonlijk kennen? Gijs van den Brink spreekt hierover vanuit Efeziërs 3:14-21.

Commentary on Matthew

Books

Gastvrije vreemdelingen

Een onderzoek naar het monastieke ideaal in een seculiere cultuur.  Een grondige studie uit 2012. Lees de studie Gastvrije Vreemdelingen – Masterscriptie Jurjen de Bruijne hier online.

Emerging Church in de eerste eeuw

‘Emerging church’ in de eerste eeuw 25-02-2010 Het laatste boek van Gijs van den Brink, ‘Jezus, Israel en de kerk’ beschrijft het ontstaan van de NT-ische gemeente. Wat anderen over dit boek zeggen: “Jezus, Israël en de kerk” bevat een warm pleidooi voor het invoeren van een alternatieve samenleving, de “Oikos”. Vanuit een bijbels en […]

De zeven sociale doodzonden

Onlangs citeerde Jim Wallis, christen activist van de Sojourners in Amerika, de zeven sociale doodzonden van Mathama Gandi bij zijn analyse van de economische crisis: 1. Politiek zonder principes 2. Welvaart zonder werk 3. Handel zonder moraal 4. Genieten zonder geweten 5. Onderwijs zonder karakter 6. Wetenschap zonder menselijkheid 7. Aanbidding zonder offer Voor meer […]

Receive Elim news?

Every now and then we send a newsletter with interesting Elim news from home and abroad. If you are interested, you can register here to receive our newsletter.