Vrouwen zelfhulpgroepen India

€1.025 van €3.000 opgehaald

Vrouwen worden in India nog vaak als tweederangs burgers beschouwd. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: De maatschappij wordt door mannen gedomineerd en vrouwen krijgen geen stem. Doordat er geen aandacht is voor vrouwen zijn zij vaak analfabeet, niet opgeleid en arm. Dit leidt er weer toe dat zij in noodgevallen geld moeten lenen bij privépersonen die hoge rentes vragen die zij later niet meer terug kunnen betalen. Zo worden zij slaaf van deze geldschieters.
Zelfhulpgroepen pakken al deze problemen aan. Stewards Trust heeft hier heel goede resultaten mee geboekt. De groepen bestaan uit 10 tot 20 vrouwen die elke maand een klein bedrag sparen. Dit kan dan gebruikt worden als er een noodgeval in de groep is. Er wordt lees- en schijfonderwijs gegeven en er wordt een vak geleerd zodat zij daarna een bedrijfje kunnen opzetten. In drie jaar tijd leren de vrouwen zelfstandig te worden en krijgen zij hun waardigheid terug.
Kosten per jaar 1.000,- euro.

Print Friendly, PDF & Email
Persoonlijke info

Hartelijk dank dat u dit project wilt ondersteunen!

U ontvangt binnen een paar minuten een email met instructies om uw gift over te maken.
Heeft u na verloop van tijd nog geen e-mail van ons ontvangen? Controleer dan uw e-mail SPAM folder.

Elim is ANBI geregistreerd waardoor uw giften en donaties belastingaftrekbaar zijn.

 

 

Totaalbedrag: €10,00