Micro-organismen kweek Filippijnen

€50 van €200 opgehaald

De groentetuinen op de Filipijnen gaan wel goed, maar de leider van het project Pastor Asheler Lumimpa merkt toch dat de opbrengst van de bestaande tuinen geleidelijk achteruit gaat. Dit komt doordat er regelmatig kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Hierdoor gaat de bodemkwaliteit achteruit en wordt de bodem zuurder. Hij is kortgeleden in contact gekomen met een christelijke boer die een manier heeft gevonden om de bodem te revitaliseren zodat de opbrengst weer omhoog kan gaan. Dit gebeurt door over te stappen op een meer biologische manier van groente verbouwen. Een eerste stap in dit proces is het toevoegen van nuttige micro-organismen zodat het bodemleven weer op peil komt. Dit kan door een kleinschalige kweek van micro-organismen op te zetten. Andere punten zijn het aanbrengen van natuurlijke mest en het bedekt houden van de grond zodat de grond vochtig blijft en er minimale verdamping plaatsvindt.

Persoonlijke info

Hartelijk dank dat u dit project wilt ondersteunen!

U ontvangt binnen een paar minuten een email met instructies om uw gift over te maken.
Heeft u na verloop van tijd nog geen e-mail van ons ontvangen? Controleer dan uw e-mail SPAM folder.

Elim is ANBI geregistreerd waardoor uw giften en donaties belastingaftrekbaar zijn.

 

 

Totaalbedrag: €10,00