Lagere school Pakistan

€150 van €750 opgehaald

Punjab is de grootste provincie van Pakistan. In het zuiden van Punjab wonen de meeste christenen. Een klein christelijk dorp, Check 31/10 R genaamd, worstelde om zijn identiteit te behouden. Er was geen school en steeds meer mensen verlieten het dorp. Totdat Asher Ghulam de uitdaging opnam en een school begon onder een boom. Hij begon met 15-20 kinderen, maar al snel werden het er 50. Hij vroeg Potohar Evangelistic Outreach Fellowship om hulp en zij hielpen hem aan een schoolgebouw. Het aantal jongens en meisjes steeg tot 125. Potohar vond andere sponsors en het schoolgebouw werd opgeknapt. De leraren werkten hard en de school behaalde goede resultaten.
De school geeft niet alleen onderwijs aan de kinderen, het heeft ook direct invloed op het sociale en economische leven in het dorp. Jonge moeders kunnen nu hun kinderen naar school brengen en gaan werken op het veld. Katoen plukken is werk dat alleen vrouwen doen en is erg belangrijk voor deze arme families om extra inkomen te verdienen.
Het onderwijs is gratis, maar de school heeft dringend behoefte aan lesboeken. Een set lesboeken kost € 6,- per kind.

Print Friendly, PDF & Email
Persoonlijke info

Hartelijk dank dat u dit project wilt ondersteunen!

U ontvangt binnen een paar minuten een email met instructies om uw gift over te maken.
Heeft u na verloop van tijd nog geen e-mail van ons ontvangen? Controleer dan uw e-mail SPAM folder.

Elim is ANBI geregistreerd waardoor uw giften en donaties belastingaftrekbaar zijn.

 

 

Totaalbedrag: €10,00