Kinderwerk India

€250 van €1.980 opgehaald

Kinderwerk India
We vragen wederom aandacht voor het kinderwerk van Yesupadam in India. Uit het getuigenis van Naga Devi (8 jaar) blijkt duidelijk hoe noodzakelijk dit werk is.
Haar ouders zijn doordrenkt van bijgeloof door het uitvoeren van vreemde rituelen en op festivaldagen bosgeesten te raadplegen. Maar Naga Devi (de naam betekent slangengodin) kijkt meer naar Jezus en speelt graag met de andere kinderen in het kindercentrum. Ze is een gelukkig, goed aangepast kind en is een goede hulp in het avondonderwijscentrum.*Ashritha (4 jaar) woont in het dorp Annavaram dicht bij Mattapalli. Haar ouders zijn geen christenen. Dit kleine meisje gaat samen met haar dorpsvriendinnen naar de zondagsschool. Haar vader was een van de vele volwassenen die stierven door te veel drinken en het daaruit voortvloeiende nierfalen. Hij stierf toen dit meisje een paar maanden oud was. Haar moeder zorgt voor dagelijkse inkomsten en voedt het meisje op met steun van de gemeenschap. Het onderwijscentrum zorgt voor gezond eten voor haar en voor vriendschap met de andere kinderen. De uren doorgebracht in het centrum zijn de gelukkigste in haar leven.
Kosten € 8,25 per kind per 6 maanden, 30 kinderen per centrum = € 247,50
kosten voor 8 centra € 1.980,-

Print Friendly, PDF & Email
Persoonlijke info

Hartelijk dank dat u dit project wilt ondersteunen!

U ontvangt binnen een paar minuten een email met instructies om uw gift over te maken.
Heeft u na verloop van tijd nog geen e-mail van ons ontvangen? Controleer dan uw e-mail SPAM folder.

Elim is ANBI geregistreerd waardoor uw giften en donaties belastingaftrekbaar zijn.

 

 

Totaalbedrag: €25,00