Training christelijke leiders India

€265 van €2.380 opgehaald

Christelijke leiders in de dorpen zijn alleen gericht op het organiseren van kerkelijke activiteiten en voelen geen verantwoordelijkheid voor de problemen die in hun dorpen spelen. Ook de inwoners van de dorpen wachten alleen totdat iemand goede dingen voor hen zal doen. Zo zal hun armoede nooit veranderen. Steward Trust wil hier verandering in brengen door christelijke leiders toe te rusten om wel verantwoordelijkheid en leiderschap te tonen. Vanwege de corona crisis zal dit gebeuren via online videoboodschappen en zoom vergaderingen. Dit heeft als voordeel dat het kostenbesparend, voor velen toegankelijk is en beschikbaar voor later gebruik. Aandacht zal besteed worden aan onderwerpen zoals: wat is de kerk, dienen in Gods koninkrijk, dienend leiderschap, luisteren naar anderen, echte behoefte begrijpen en samenwerken met de dorpsbewoners. Praktische noden zijn onder andere: slechte gezondheid, gebrek aan schoon water, analfabetisme en werkeloosheid.
Kosten 8 video’s per maand sept. t/m dec. 2020, € 70,- per video

Print Friendly, PDF & Email
Persoonlijke info

Hartelijk dank dat u dit project wilt ondersteunen!

U ontvangt binnen een paar minuten een email met instructies om uw gift over te maken.
Heeft u na verloop van tijd nog geen e-mail van ons ontvangen? Controleer dan uw e-mail SPAM folder.

Elim is ANBI geregistreerd waardoor uw giften en donaties belastingaftrekbaar zijn.

 

 

Totaalbedrag: €25,00