Bijles voor kinderen Yenadhi stam

€1.610 van €3.000 opgehaald

De mensen van de Yenadhi stam behoren tot de armsten in de provincie Andhra Pradesh, India. Hun kinderen gaan niet naar school hoewel dit wel verplicht is. Hiervoor zijn een aantal redenen. Tot voor enkele jaren waren het nomaden die leefden van de jacht of van wat zij konden verzamelen. Nu moeten zij regelmatig verhuizen om nog wat werk te vinden. Vaak zijn ze ondervoed en ziek. De gezinnen hebben geen enkele ervaring met scholen en weten niet wat leren is.
Om deze kinderen toch de kans te geven om naar school te gaan heeft onze contactpersoon Jaya een onderwijsprogramma voor 100 kinderen van de Yenadhi stam opgesteld. De kinderen krijgen een jaar lang huiswerk-begeleiding, uniformen, schoenen, schooltassen en aanvullende voeding. Hiernaast komen de kinderen ook elke morgen bij elkaar en krijgen dan les in hygiëne en worden begeleid naar school. Na schooltijd worden er spelletjes met de kinderen gedaan. Daarna krijgen zij huiswerkbegeleiding. Twee leraren zullen de kinderen begeleiden.
Het project loopt nu een jaar en begint al vruchten af te werpen: verzuim van lessen is afgenomen. Huiswerk wordt nu gemaakt, de cijfers van de deelnemende kinderen zijn omhoog gegaan, hun hygiene en disipline is vooruit gegaan en bijna allemaal komen zijn naar de zondagschool in hun dorp.

Katthi Mahima van 11 jaar is een mooi voorbeeld. Sinds twee jaar volgt zij de bijlessen en ze haalt nu gemiddeld een 7 op school. Haar ouders zijn heel arme vissers die net genoeg verdienen om te kunnen overleven. Zonder de hulp van het bijlesproject had Katthi Mahima nooit naar school kunnen gaan. Ze is zelfs klasseleider geworden en gaat nu met haar ouders naar de Praadhanaa Mandiram kerk. Het project betaald voor haar uniform, schoolboeken en wat verder nog nodig is.

Wij willen graag doorgaan met dit succesvolle project.

Een jaar bijles voor 100 kinderen voor één jaar, 30,- euro per kind p.j. 3.000,- euro

Persoonlijke info

Hartelijk dank dat u dit project wilt ondersteunen!

U ontvangt binnen een paar minuten een email met instructies om uw gift over te maken.
Heeft u na verloop van tijd nog geen e-mail van ons ontvangen? Controleer dan uw e-mail SPAM folder.

Elim is ANBI geregistreerd waardoor uw giften en donaties belastingaftrekbaar zijn.

 

 

Totaalbedrag: €25,00