Bijles voor kinderen Yenadhi stam

€1.610 of €3.000 raised

De mensen van de Yenadhi stam behoren tot de armsten in de provincie Andhra Pradesh, India. Hun kinderen gaan niet naar school hoewel dit wel verplicht is. Hiervoor zijn een aantal redenen. Tot voor enkele jaren waren het nomaden die leefden van de jacht of van wat zij konden verzamelen. Nu moeten zij regelmatig verhuizen om nog wat werk te vinden. Vaak zijn ze ondervoed en ziek. De gezinnen hebben geen enkele ervaring met scholen en weten niet wat leren is.
Om deze kinderen toch de kans te geven om naar school te gaan heeft onze contactpersoon Jaya een onderwijsprogramma voor 100 kinderen van de Yenadhi stam opgesteld. De kinderen krijgen een jaar lang huiswerk-begeleiding, uniformen, schoenen, schooltassen en aanvullende voeding. Hiernaast komen de kinderen ook elke morgen bij elkaar en krijgen dan les in hygiëne en worden begeleid naar school. Na schooltijd worden er spelletjes met de kinderen gedaan. Daarna krijgen zij huiswerkbegeleiding. Twee leraren zullen de kinderen begeleiden.
Het project loopt nu een jaar en begint al vruchten af te werpen: verzuim van lessen is afgenomen. Huiswerk wordt nu gemaakt, de cijfers van de deelnemende kinderen zijn omhoog gegaan, hun hygiene en disipline is vooruit gegaan en bijna allemaal komen zijn naar de zondagschool in hun dorp.

Het schooljaar in India is al weer even aan de gang. De resultaten van het bijlesprogramma zijn heel bemoedigend. Zoals het verhaal van Srinivasa Rao. Hij is dit jaar overgegaan van de kleuterschool naar de eerste klas. Zijn vader is visser. Hij gaat elke dag vissen op een meer in Somarajupalli en op de Paleru rivier. Hij verdient hier 2,50 euro per dag mee. Zijn moeder werkt in een paar huizen van wat rijkere families. Hij heeft nog een broer Prasad, en een zus, Rahelamma. Srinivasa Rao is erg vooruit gegaan sinds hij naar de kleuterschool gaat en aan het bijlesprogramma meedoet. In het begin wilde hij helemaal niet naar school. Nu vindt hij het leuk en leert graag. Hij loopt elke morgen om 9.00 uur een kilometer naar school en is om 16.00 uur thuis.
De familie gaat zondags naar de kerk. Voor de kinderen is er een kinder-programma waar ze liedjes zingen en bijbelverzen leren. Zijn ouders zijn vier jaar geleden tot geloof gekomen en zijn gestopt met het aanbidden van afgoden. Srinivasa Rao heeft Jezus ook aangenomen. Bidt u mee dat hij zal groeien in zijn geloof zo klein als hij is?

Wij willen graag doorgaan met dit succesvolle project.

Een jaar bijles voor 100 kinderen voor één jaar, 30,- euro per kind p.j. 3.000,- euro

Persoonlijke info

Hartelijk dank dat u dit project wilt ondersteunen!

U ontvangt binnen een paar minuten een email met instructies om uw gift over te maken.
Heeft u na verloop van tijd nog geen e-mail van ons ontvangen? Controleer dan uw e-mail SPAM folder.

Elim is ANBI geregistreerd waardoor uw giften en donaties belastingaftrekbaar zijn.

 

 

Totaalbedrag: €25,00