Theologisch onderwijs voor voorgangers

€295 of €3.000 raised

Al enkele jaren geeft het Rhema Bible College voorgangers in India theologisch onderwijs. Dit onderwijs wordt erg gewaardeerd. Pastor Jacob Ramanaiah van de Beracah Kerk in Kota, India zegt: “Ik ben al 15 jaar voorganger. Oorspronkelijk was ik werkzaam als paramedicus in het Nellore District. Maar God heeft mij op een bijzondere manier tot deze bediening geroepen. Ik ben getrouwd en we hebben twee dochters die een opleiding tot paramedicus doen. Ik heb nooit de mogelijkheid gehad om theologisch onderwijs te volgen en voelde dit gemis vele jaren. Dankzij het Rhema Bible College, dat bij ons in de buurt gekomen is, kunnen mijn vrouw Shymala en ik nu Gods Woord bestuderen. We krijgen onder andere les in de tien belangrijkste leerstellingen en in een overzicht van het Oude en Nieuwe Testament. Omdat we met een interactieve methode les krijgen, kunnen we wat we leren meteen in praktijk brengen. De cursus wordt elke maand drie dagen lang van 18.00 – 22.00 uur gegeven. We zijn heel dankbaar dat we nu meer toegerust worden om onze gemeente te dienen.

Kosten: 40 studenten, 75,- euro per student per jaar;  3.000,- euro

Persoonlijke info

Hartelijk dank dat u dit project wilt ondersteunen!

U ontvangt binnen een paar minuten een email met instructies om uw gift over te maken.
Heeft u na verloop van tijd nog geen e-mail van ons ontvangen? Controleer dan uw e-mail SPAM folder.

Elim is ANBI geregistreerd waardoor uw giften en donaties belastingaftrekbaar zijn.

 

 

Totaalbedrag: €10,00