Alfabetiseringsklassen

€1.400 van €3.000 opgehaald

In India zijn er nog veel vrouwen die het onderwijs en het zelfvertrouwen missen om hun rechtmatige plaats, in een door mannen gedomineerde samenleving, te kunnen innemen.
In de alfabetiseringsklassen zullen vrouwen en mannen in twee jaar tijd samen leren lezen, schrijven en rekenen. Tevens zal aandacht besteed worden aan de gelijkwaardigheid van vrouwen ten opzichte van mannen zodat dit een mentaliteitsverandering bij zowel de mannen als de vrouwen teweeg zal brengen. De klassen hebben 25 deelnemers. Er wordt zes dagen per week minimaal 1,5 uur lesgegeven. Vanaf 2008 ondersteunen wij al alfabetiseringsklassen van Swavanthana Seva Samithi. Tot nu toe zijn er 40 klassen met succes afgerond. De klassen zijn een beproefd model om vrouwen te laten deelnemen aan de samenleving en versterken tevens hun band met Jezus Christus.
Vijf klassen, 25 deelnemers per klas, 24,- euro per deelnemer per jaar.

Print Friendly, PDF & Email
Persoonlijke info

Hartelijk dank dat u dit project wilt ondersteunen!

U ontvangt binnen een paar minuten een email met instructies om uw gift over te maken.
Heeft u na verloop van tijd nog geen e-mail van ons ontvangen? Controleer dan uw e-mail SPAM folder.

Elim is ANBI geregistreerd waardoor uw giften en donaties belastingaftrekbaar zijn.

 

 

Totaalbedrag: €25,00