De huiskerk beweging – Elim

NIEUWS

De huiskerk beweging

De huiskerk beweging

© copyright 1998, drs Gijs van den Brink

 

De ‘huiskerk-beweging’ is interkerkelijk en probeert christenen van verschillende achtergronden bij elkaar te brengen. De beweging is een poging om van de institutionele kerk terug te keren naar de kleine samenkomsten van de huisgemeenten uit de tijd van het Nieuwe Testament. Het gaat er niet om de institutionele kerk te bekritiseren, maar wel om een alternatief te bieden.
Zo begint de home-page van ‘House Church Central’.

De kern van de huisgemeente theologie vinden we in Mattheüs 18:20 ‘Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden’. Zelfs kerkgroei specialist Lyle Shaller zegt dat de ‘lijm’ die nodig is om gelovigen tot één gemeenschap samen te binden niet werkt in een gemeente met meer dan 40 personen.
En niemand minder dan Kierkegaard heeft gezegd dat de institutionele kerk geneigd is haar leden te zien als ‘toeschouwers’ en de eredienst als een ‘show’. Het is beter, zegt hij, God te zien als de ‘Toeschouwer’ en de gemeente als gezamenlijk verantwoordelijk voor het volbrengen van een aanbidding in Geest en in Waarheid.

Waarom een huisgemeente? Een paar redenen:

1. Historisch.
De huisgemeente is een bijbelse gemeente. Alle gemeenten in de tijd van het Nieuwe Testament waren kleine gemeenten die in huizen samenkwamen. Dit bleef zo tot in de derde eeuw na Christus.

2. Groei.
De meest explosieve groei van het christendom in onze eeuw vond plaats in de volksrepubliek China, waar de enige mogelijkheid van gemeente-zijn was de illegale, ondergrondse huiskerk. De studies van de historicus Del Birkey hebben hem doen concluderen dat de huisgemeente de meeste hoop biedt voor een vernieuwing in onze tijd.

3. Tegenbeweging.
Het verzet tegen de moderne cultuur is een belangrijk aspect. De westerse cultuur probeert wanhopig de christelijke beginselen zo te veranderen dat het christendom past in haar opvatting over ‘staatsgodsdienst’ en ‘politieke ideologie’.

4. Zending.
De christelijke gemeente kent verschillende bedieningen, die met name geschikt zijn voor een huiskerk. Een uitnodiging voor een bezoek aan een werkgroep of werkplaats aan huis is veel minder bedreigend dan een uitnodiging voor een bezoek aan de kerk, om maar een voorbeeld te noemen. Een paar andere enorm belangrijke aspecten zijn de dienst van de huisgemeente aan de ‘armen’, het vinden van vriendschap en het ervaren van de blijdschap die geven met zich mee brengt.

Natuurlijk zijn er ook gevaren verbonden aan een onafhankelijke huisgemeente, die we zorgvuldig onder ogen moeten zien.
Een paar gevaren:

1. Gemis aan gezag.
Voorstanders van de ‘huisgemeente’ verwerpen doorgaans alle vormen van menselijk gezag en interventie in de kerk en accepteren alleen de heerschappij van Jezus Christus, die werd aangesteld als Koning over Zijn kerk op het eerste Pinksterfeest (Hand. 2). De huisgemeente komt samen om onderwezen te worden in de wil van de Koning en te leren Hem te gehoorzamen in de kracht van de Heilige Geest. Het gevaar is niet alleen denkbeeldig dat afgerekend wordt met elke door de Heer ingestelde (al dan niet fulltime) bediening van mensen.

2. Sektarisme.
Wanneer bij de voorgangers een goed opleidingsniveau ontbreekt, is er altijd het gevaar dat een huiskerk zich ontwikkelt tot een sekte als Jonestown of Waco. Ook in de brieven van het NT besteden de apostelen veel aandacht aan het aspect van afval en valse leer.
Het is te hopen dat het NT en de geschriften van bijbelleraren in onze tijd de huisgemeenten kunnen behoeden voor deze valkuil.

 

Terug naar overzicht>>

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *