NIEUWS

Christen en politiek
Geweldloosheid
Bewust ongehuwd omwille van het Evangelie. De verloren roeping van het celibaat
Het christelijke huwelijk
Emerging church 50 jaar oud
Kenmerken van christelijk onderwijs
Het nut van gaven van de Geest
Het grootste multiculturele bruiloftsfeest
Vloeibare kerk
Basisprincipes van een woongroep
Discipelschap in het NT
De universele betekenis van de collecte
Vrije vormen van kerk-zijn
Christen in een multiculturele samenleving
Een familiedrama en Gods gerechtigheid (Gen 38)
Het vrijheidsideaal van het Onze Vader
Samen zinvol leven
Duurzaamheid in de eindtijd
Onze huizen in het licht van het Evangelie
Politieke opdracht van de gemeenschap
De woongroep als intentionele gemeenschap
Seksuele intimidatie
Het goud van de gastvrijheid
Huiskring en businessunit
De huiskerk beweging
De hoop van de wereld: de gemeenschap of de kerk?
De kerk als voorbeeldsamenleving
Gemeenschap van goederen
Gebed en aktie
Opwekking en gemeenschap
Leefgemeenschap en hulpverlening
background Layer 1