Opwekking in Myanmar

17-10-2008

Nu eens geen negatief nieuws en allerlei ellende, maar een echte opwekking!! En wel in Myanmar.>>>

We ontvingen een e-mail van de voorganger van de gemeente waar wij contact mee hebben. Hij schrijft dat er een opwekking gaande is in zijn gemeente, en dat ze dag en nacht onder de zalving van de Heilige Geest bijeen zijn. opwekking_myanmar.jpg

De Heilige Geest werkt onder deze mensen met openbaringen, nieuwe tongen, profetie en geestelijke gaven! Blijkbaar is de tegenwoordigheid van Gods Geest zo krachtig en verfrissend dat ongelovigen aangeraakt worden door bovennatuurlijke werking van de Heilige Geest.

"Kijk, dit is pas goed nieuws, en ik ben er ontzettend blij mee omdat we deze mensen vorig jaar november bezochten.", zegt Huug van den Oever. Zoals iedereen weet stonden de media bol van negatief nieuws uit Birma. Onderdrukking door het leger, beperking van godsdienstvrijheid, massale opstand door monniken in de straten van Mandalay en Rangoon, martelingen etc.

Blijkbaar is dat voor God geen beletsel om een opwekking te geven, juist tegen de achtergrond van onderdrukking en vervolging. Broeders en zusters, het is als in Bijbelse tijden! God is bezig zijn Geest uit te storten zoals de profeet Joel schrijft in Joel 2:28-32; Zacharia 14:1-7.

Terug naar het nieuwsoverzicht