Netwerk Ontwikkelingssamenwerking start in september

28-06-2010

Het Netwerk OS is een onderdeel van Forum C, het forum voor geloof, wetenschap en samenleving. Forum C wil mensen stimuleren de relevantie van hun christelijk geloof voor hun vakbeoefening te doordenken en vorm te geven.

Het Netwerk OS is een onderdeel van Forum C, het forum voor geloof, wetenschap en samenleving. Forum C wil mensen stimuleren de relevantie van hun christelijk geloof voor hun vakbeoefening te doordenken en vorm te geven.
De opzet van Netwerk OS is om vanuit ons christen-zijn visie-vormend bezig te zijn met vraagstukken rond ontwikkelingssamenwerking. Centraal staat hierbij het delen van ervaringen, het komen tot verdieping en onderlinge aanscherping.

Iedereen is van harte welkom. Weet je nog mensen voor wie deze avonden van belang kunnen zijn, nodig ze uit!
De avonden worden gehouden in het kantoor van Forum C, Zonnehof 23, Amersfoort, aanvang 20.00 uur.

Het Netwerk OS is een vervolg op het symposium De Toekomst van Armoedebestrijding in april j.l. georganiseerd door Forum C en Prisma. De avonden diepen de onderwerpen die op het symposium ter sprake kwamen uit en zijn goed te bezoeken als je het symposium gemist mocht hebben.

We beginnen op woensdagavond 22 september met een inleiding van Jan Lock, directeur van Woord en Daad, die zal spreken over het belang van empowerment van de lokale partners. Op het symposium betoogde hij o.a. dat het WRR rapport hier te weinig aandacht aan schenkt en de armen alleen als patiënten zien en vergeet dat zij ook eigenaar van het proces zouden kunnen zijn.

Op woensdagavond 17 november zal Robert Scholma, directeur van De Verre Naasten, een inleiding houden over klimaatverandering en over hoe wij als Ontwikkelingsorganisaties hier op kunnen reageren. Op het symposium werd opgemerkt dat de global common goods meer aandacht verdienen. Hoe inspelen op klimaatverandering is een van de issues die hierbij een rol spelen.

Op woensdagavond 19 januari 2011 zal René Grotenhuis, directeur van Cordaid, spreken over 'de kloof van onrechtvaardige machtsverhoudingen dichten'. Dit was één van zijn agendapunten voor de toekomst op het symposium. Hoe kunnen wij als organisaties hier een bijdrge aan leveren?

Daarna is het de beurt aan Ton Dietz die met Fred Zaal onderzoek deed naar wat de Ghanezen zelf vinden van de ontwikkelingsprogramma's in hun regio. Wat kunnen we leren van de resultaten van dit onderzoek? Wat betekent dit voor de wijze waarop wij onze projecten opzetten?

Heb je belangstelling om te komen, geef je dan op bij Wim Dorsman: wdorsman@elim.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht