Lifestyle

Index

  • Alles
  • Lifestyle
  • Theologie

Christen en politiek

Christen en politiek Waren christenen in de eerste eeuw politiek actief? Drs. Gijs van den Brink, 2018 Gepubliceerd in StudieBijbel magazine 11.4   We willen in deze bijdrage nagaan in hoeverre gelovigen in de tijd van Jezus en de apostelen politieke activiteiten ontplooiden. Voordat we hier iets over kunnen zeggen, moeten we eerst duidelijk hebben […]

Geweldloosheid

‘Hij verzette zich niet’ Over de joods-christelijke wortels van geweldloosheid Drs. Gijs van den Brink, 2018 Gepubliceerd in StudieBijbel magazine 11.3   In onze tijd horen we vaak spreken over een islamisering van onze samenleving. En dan gaat het over de opkomst van de Islam, waarin men geweld een grote rol toekent. Dit gebeurt in […]

Bewust ongehuwd omwille van het Evangelie. De verloren roeping van het celibaat

Bewust ongehuwd omwille van het Evangelie De verloren roeping van het celibaat Gijs van den Brink, 2013 Gepubliceerd in Studiebijbel magazine 6.3   In 1981 ontmoette ik in een stammendorp in India de Amerikaanse bijbelvertaler Bill Crow. Hij werkte daar al meer dan 20 jaar als vertaler en bijbelleraar. Hij had twee ‘schilderijen’ van Rembrand […]

Het christelijke huwelijk

Gijs van den Brink, 2012 Gepubliceerd in Studiebijbel magazine 6.1 De laatste tijd was de bekende Amerikaanse ethicus Stanley Hauerwas verschillende keren in het nieuws met pittige uitspraken over het huwelijk. Ik noem er een paar: ‘Christenen weten niet waarom ze trouwen of wat het huwelijk is’. ‘Er is geen reden voor een zelfstandig huwelijksrecht, […]

Emerging church 50 jaar oud

Emerging church 50 jaar oud Gijs van den Brink, 05-09-2009   De ‘emerging church’ in de westerse wereld is evenals het postmodernisme minstens 50 jaar oud en kent in ons land minstens 100 groepen, zegt drs Gijs van den Brink. Je hoort en leest de laatste tijd erg veel over nieuwe kerkvormen, die zich onder […]

Kenmerken van christelijk onderwijs

Kenmerken van christelijk onderwijs Drs Gijs van den Brink (Zending Nu, juni 2009)   In het NT draait alles om de persoon van Jezus Christus en de prediking van het Koningschap van God. Dat is voor iedereen duidelijk. Iets scherper gezegd, het Koningschap van God openbaart zich in de persoon en de werken van Jezus. […]

Het nut van gaven van de Geest

Het nut van gaven van de Geest Gijs van den Brink, 2009 (gepubliceerd in Studiebijbel magazine 3.1)   Er is de laatste tijd weer veel aandacht voor de gaven van de Geest. In het NT zijn het voornamelijk Paulus en Lucas, die hier aandacht aan schenken. Als we over ‘geestesgaven’ spreken, waar hebben we het […]

Het grootste multiculturele bruiloftsfeest

Het grootste multiculturele bruiloftsfeest drs Gijs van den Brink, SamenLeven magazine 2008   Feesten in de bijbel Als we de feesten in de bijbel bekijken krijgen we een lange rij. Mocht je nog denken dat er in bijbelse tijden minder gefeest werd dan vandaag heb je het echt mis. We komen allerlei soorten feesten tegen. […]

Vloeibare kerk

Vloeibare kerk ©  Elim 2007,  André Bikker De jongerenwereld is voor trendwatchers en marketing mensen een zeer sterke indicator als het gaat om het voorspellen van trends. De positionering van producten wordt vaak vooraf getoetst door ongerenpanels. Niet verwonderlijk dat uit de mond van jongerenwerkers ook kritische noten zijn op te tekenen als het gaat om […]

Basisprincipes van een woongroep

Basisprincipes van een woongroep © Elim 2007, Sjoerd Poorta   In de 11 Timon woongroepen wonen een aantal kernbewoners samen met jonge mensen van 18 tot 30 jaar die in de woongroep de kans krijgen om te leren zelfstandig te wonen. Hieronder volgen een aantal van de basisprincipes die gelden voor het woongroepleven. Waar begin je […]

Discipelschap in het NT

Discipelschap in het NT Elim 2007, Drs Gijs van den Brink Gelovigen of discipelen? Er wordt nogal eens onderscheid gemaakt tussen een gelovige en een discipel. Een gelovige wordt dan gezien als iemand die slechts gelooft of een bepaald denkbeeld over iets heeft en een discipel is dan iemand die op alle levensterreinen Jezus Christus […]

De universele betekenis van de collecte

Een exegetische verkenning van 2Kor.8:1-15 Gijs van den Brink, 2007 (gepubliceerd in Soteria 24/3)   Geld en bezit zijn thema’s die ons voortdurend bezighouden. Ons hele leven is er mee verweven. Bijna alles wordt in onze westerse samenleving bezien vanuit een economische relevantie. Geld en bezit zijn vaak, bewust of onbewust, de diepste drijfveren in […]

Vrije vormen van kerk-zijn

Zeven inhoudelijke aspecten ©  copyright  2007,  drs Gijs van den Brink Geloven mag weer en staat zelfs in de belangstelling, maar het instituut kerk blijft geconfronteerd met een daling van haar leden. Nieuwe kerkvormen komen op, huisgemeenten, celgroepen, christelijke vriendengroepen en andere vrije vormen van gemeenschapsleven. In welke zin onderscheiden de nieuwe vormen zich van […]

Christen in een multiculturele samenleving

Over de evangelische waarden van het communitarisme ©  copyright  2006,  drs Gijs van den Brink Dagelijks komen via de media allerlei problemen op ons af die te maken hebben met een samenleving waarin verschillende culturen aanwezig zijn, die steeds vaker met elkaar botsen. Wat mogen moslims wel en wat niet? Mogen ze moskees bouwen en eigen scholen […]

Een familiedrama en Gods gerechtigheid (Gen 38)

Een familiedrama en Gods gerechtigheid (Gen 38) Gijs van den Brink, 2006 (gepubliceerd in Soteria 24/2)   We leven in een wereld waarin zich sinds de zondeval simultaan een geweldig familiedrama en een geweldig heilsplan afspeelt. Meestal zien wij als gelovigen het eerste in de zondige wereld om ons heen gebeuren en van het tweede […]

Het vrijheidsideaal van het Onze Vader

Is een christen en een christelijke gemeenschap een probleem voor de multiculturele samenleving of juist een bouwsteen? © copyright 2005, drs Gijs van den Brink   De VU filosoof Ad Verbrugge heeft gewezen op de desintegratie van onze samenleving. In het kader van de politieke oplossingen met betrekking tot het integreren van vluchtelingen en allochtonen, […]

Samen zinvol leven

Een antwoord op de roep om normen en waarden © copyright 2004, Gijs vd Brink   De moderne samenleving wordt gekenmerkt door netwerken. Maar de keerzijde is dat relaties steeds dunner en breekbaarder worden. Oftewel ‘lichter’ en ‘vloeibaarder’. E-mail contact en chatbox gesprekken zijn in de plaats gekomen van persoonlijk contact en gesprekken aan tafel. […]

Duurzaamheid in de eindtijd

Duurzaamheid in de eindtijd © copyright 2003, Gijs van den Brink   Heeft ouderdom iets met duurzaamheid te maken? Is er een relatie tussen ons besef van het belang van duurzaamheid en de ouderdom van de mensheid of zoals de bijbel dit noemt, de eindtijd? En zo ja, welke? We pleiten voor gemeenschapszin, omdat we […]

Onze huizen in het licht van het Evangelie

Onze huizen in het licht van het Evangelie © copyright 2002, drs Gijs van den Brink   Wat betekent een huis voor ons? Wat betekent een huis voor je? Wat betekent ons huis voor ons? Hebben we ons dat wel eens serieus afgevraagd? Het eenvoudige en voor de hand liggende antwoord ‘een plek om te […]